Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Aktualne informacije


POUK OD 1. 6. 2020 DALJE (obvestilo, 29. 5. 2020, ob 9.45)

Spoštovani,
v osnovne šole se v ponedeljek, 1. 6. 2020, vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020 pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.
Vzgojno-izobraževalno delo bo od 1. 6. 2020 potekalo po čim bolj ustaljenih poteh, a z nekaterimi organizacijskimi spremembami. Za varnost in dobro počutje vseh bomo poskrbeli tudi z upoštevanjem preventivnih ukrepov. V nadaljevanju podajamo nekaj informacij.

Pouk bo od ponedeljka, 1. 6., potekal v matičnih učilnicah (za učence od 1. do 3. razreda zopet v celoti na Kosovelovi). Za vse razrede se pouk prične ob 8.20. Jutranje varstvo bo organizirano samo za 1. razred, podaljšano bivanje pa bo od 1. do 5. razreda potekalo po običajnem urniku. Pouk se bo izvajal po urniku, izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti ne bomo izvajali.
Učenci vsa učna gradiva prinesejo v šolo, imeli jih bodo v matični učilnici. S sabo naj prinesejo tudi bidone za vodo.
Razredničarke bodo ob ponovni vrnitvi učencev v šolo poskrbele, da bodo seznanjeni z vsemi informacijami in ravnanji v šolski zgradbi.

Učenci 6., 7. in 8. razreda pričnejo s poukom v sredo, 3. 6. 2020. V svojo matično učilnico pridejo ob 7.30 (razredna ura).

Pred vstopom otroka v šolo je potrebno izpolniti izjavo in jo posredovati razredničarki (lahko jo tudi fotografirate).
Izjava ob vstopu otroka v šolo: Klik

Gradiva za pouk na daljavo se od 1. 6. 2020 prenehajo objavljati.

Z željo, da bo ponovno snidenje v šolskih prostorih prijetno in varno, vas lepo pozdravljamo.

ZAČETEK POUKA ZA 9. RAZRED (19. 5. 2020)

Spoštovani starši, dragi učenci,
generacija, ki zaključuje šolanje na I. osnovni šoli Celje se vrača v šolske klopi v ponedeljek, 25. 5. 2020. Vsi zaposleni si bomo prizadevali, da bodo učenci kljub nekaterim omejitvam zadnje tri tedne v šoli ohranili v lepem spominu.
Pouk bo potekal po prilagojenem urniku, ki ga boste prejeli s strani razredničark, v času med 9. in 13. uro. Učenci boste razdeljeni v tri skupine, pouk bo potekal v učilnicah SLJ 2, SLJ 3 in TJA 1.
Vstop v šolsko zgradbo je dovoljen od 8.50 dalje (10 min pred začetkom pouka). V ponedeljek, 25. 5., bo vsaka skupina imela razredno uro z obema razredničarkama. Pogovorili se boste o prilagojenem pouku in o aktivnostih ob zaključku šolskega leta.
Ob vstopu v šolsko zgradbo je potrebno upoštevati higienska priporočila — primerno varnostno razdaljo (vsaj 1,5 m) in razkuževanje rok.
V šolo prinesete vsa učna gradiva, saj jih boste imeli ves čas v svoji matični učilnici (ničesar ne boste odnašali domov).
Tisti, ki se boste naročili na kosilo, ga boste imeli takoj po pouku, ob 13. uri.
Za dodatna vprašanja in napotke sta vam na voljo razredničarki 9. a in 9. b


 

SPREMENJENA MERILA ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO IN PRENOS PRIJAVE (15. 5. 2020)

S sklepom z dne 7. 5. 2020 so se spremenila merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij. Nova merila so objavljena na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Zaradi neizvedbe NPZ v tem šolskem letu, se namesto rezultatov NPZ iz MAT in SLJ v primeru večjega števila kandidatov na spodnji meji točk za sprejem, upoštevajo zaključne ocene iz 7., 8. in 9. razreda iz matematike, slovenščine in prvega tujega jezika (angleščine), za kar lahko ima kandidat največ 45 točk.

Kandidati so na posameznem programu razvrščeni (rangirani) po številu točk iz zaključnih ocen vseh obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu. V kolikor šola omejuje vpis zaradi prevelikega števila kandidatov in se na spodnji meji točk za sprejem nahaja več kandidatov z enakim številom točk, se bo pri teh kandidatih še dodatno upoštevala zaključna ocena pri matematiki, slovenščini, tujem jeziku iz 7., 8. in 9. razreda, za kar lahko ima kandidat največ 45 točk.

Stanje prijav na posamezen program bo znano 20. 5. 2020. Kandidati lahko prijave za vpis prenesejo na drug program do 16. 6. 2020 (glej objavo o novem rokovniku). Po 16. 6. 2020 prenos prijave ne bo več mogoč, šole bodo kandidate obvestile o vpisnem postopku oz. omejitvi vpisa. Prenos prijave opravite na daljavo preko elektronske pošte. Obrazec za prenos prijave je priloga tega obvestila. Izpolnjen in podpisan obrazec (skeniran ali fotografiran) pošljete po elektronski pošti svetovalni delavki na šolo, kamor ste se prvotno prijavili. One bodo potem poskrbele, da se prijava prenese na ustrezen program oz. šolo.

Za vsa pojasnila sem vam na voljo preko e-pošte ali telefona.

Irena Pesan Zlodej, šolska pedagoginja

Obrazec za prenos prijave: Klik


 

OBVESTILO za starše 1., 2. in 3. razreda (POUK od 18. 5. dalje), 9. 5. 2020

Spoštovani starši,
na podlagi sklepa Vlade RS z dne 29. 4. 2020 o postopnem odpravljanju omejitev na področju šolstva smo v petek, 8. 5. 2020, s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli okrožnico s podrobnejšimi navodili za odprtje osnovnih šol.

Ob odprtju šole moramo upoštevati dva ključna dokumenta, to so priporočila ZRSŠ za ponovno odprtje šole v času posebnih razmer ter Higienska priporočila za izvajanje pouka v OŠ v času epidemije Covid-19, ki jih je izdal NIJZ. Navodila vsebujejo tudi tri priloge, in sicer Sklep RSK za pediatrijo, Sklep RSK za medicino dela in Izjavo staršev ob ponovnem vstopu otroka v šolo ob sproščanju ukrepov (stran 17).

Če imate možnost, izjavo natisnite, jo izpolnite in pošljite na e-naslov razredničarke učenca/učenke. Izjavo boste lahko prevzeli, izpolnili in oddali tudi ob prihodu v šolo, v ponedeljek, 18. 5. 2020.

Če se boste odločili, da vaš otrok zaradi zdravstvenih omejitev ne bo obiskoval pouka, to sporočite razredničarki do torka, 12. 5. 2020.

Priporočila NIJZ s prilogami so ključna, saj obsegajo zdravstvene omejitve tako za zaposlene kot učence, ukrepe za preprečevanje okužb v šoli, priporočila za zaposlene, priporočila za oblikovanje skupin, priporočila za prihod v šolo in odhod iz šole ter druga priporočila.

V ponedeljek, 11. 5. 2020, boste s strani razredničark 1., 2. in 3. razreda prejeli obvestilo oz. povezavo do spletnega vprašalnika, v katerem nam boste sporočili podatke, ki nam bodo olajšali organizacijo dela (JUV, OPB). Podatke boste, prosimo, vnesli do torka, 12. 5., do 20. ure.

Več informacij (urnik, oblikovanje skupin, jutranje varstvo 1. razreda, podaljšano bivanje idr.) bomo objavili na spletni strani šole predvidoma v petek, 15. 5. 2020.

Z željo, da učencem od 18. 5. 2020 ustvarimo prijetno šolsko okolje v danih razmerah, vas lepo pozdravljamo.

Priloga: Higienska priporočila za izvajanje pouka v OŠ (NIJZ) (klik)

_________________________________________________________________________

POSTOPNO ODPIRANJE OSNOVNIH ŠOL v mesecu maju

Spoštovani starši, dragi učenci,
odpiranje (osnovnih) šol je po informacijah MIZŠ predvideno 18. maja. Učenci 1., 2. in 3. razreda naj bi se v šole vrnili 18. maja, učenci 9. razreda teden dni kasneje, 25. maja. Za vse ostale učence se bo šolanje zaključilo na daljavo.
O vseh aktivnostih v zvezi s postopnim odpiranjem šole boste pravočasno obveščeni.

OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, maj 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s sklepom 17. 4. 2020 podalo podrobna navodila o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah do zaključka šolskega leta 2019/2020. Besedilo, v katerem je navedenih več informacij tudi glede ocenjevanja znanja, je dostopno na povezavi: Klik.

Ocenjevanje znanja je že v običajnih razmerah ena od najbolj zahtevnih učnih dejavnosti, še toliko bolj pa velja za čas, ko izobraževanje poteka na daljavo in v okoliščinah, ki pomembno vplivajo na vse deležnike.

Učitelji bomo dosledno upoštevali priporočila in napotke glede ocenjevanja na daljavo in izvedli samo tista ocenjevanja, ki bodo potrebna za zadostitev osnovnih zahtev sklepa (tj. zmanjšanje števila ocen) in v korist posameznega učenca.

Pri določanju zaključne ocene posameznega predmeta bomo v večjem delu izhajali iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020. Pri zaključevanju ocen bomo mdr. upoštevali tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času izobraževanja na daljavo.

Ocenjevanje znanja pri učencih, pri katerih bo to potrebno, bomo izvedli po 6. 5. 2020. Razredniki oz. posamezni učitelji bodo učence pravočasno seznanili z roki in načini ocenjevanja. Poskrbeli bomo, da bo ocenjevanje znanja po utrjevanju in preverjanju snovi ustrezno časovno razporejeno.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/2020 ne izvede.

Preostanek šolskega leta bo vsekakor drugačen, potrudili se bomo, da ga bomo v mesecu juniju popestrili tudi s kulturnimi, športnimi, naravoslovnimi in tehničnimi dnevi dejavnosti.

Z željo po nadaljnjem tvornem in uspešnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo.


 

IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2020/2021

Izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu

Neobvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu

Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

V prihodnjem tednu, tj. od 20. 4. do 23. 4. 2020, si boste lahko učenci nekatere predmete, ki jih boste obiskovali v šolskem letu 2020/2021, izbrali sami.

Podrobnejše informacije o vsebinah, ciljih in obsegu posameznih (neobveznih) izbirnih predmetov so predstavljene na naši spletni strani (klik).

Spoštovani starši, dragi učenci,
razredniki vam bodo do ponedeljka, 20. 4., poslali navodila za spletno prijavo k (neobveznim) izbirnim predmetom. Svojo izbiro morate prek spletnega obrazca sporočiti do četrtka, 23. 4. 2020.


 

Spoštovani starši,

glede na trenutno epidemiološko situacijo naša šola izvaja vse ukrepe, ki jih priporoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalni inštitut za javno zdravje. Njihova navodila si lahko preberete na naslednjem naslovu: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Dodatne informacije pa na naslovih: https://www.nijz.si/ in https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Učenci imajo ves čas na razpolago milo, vodo in papirnate brisače (učilnice, sanitarije)Prosimo, da dnevno preverjate, ali imajo učenci svoje papirnate robčke. Razredniki in vsi zaposleni namenjamo ogromno pozornosti preventivnim dejavnostim, zato od 2. 3. 2020 izvajamo:

– nadzorovano umivanje rok ob prihodu v šolo oz. ob začetku pouka
– nadzorovano umivanje rok pred malico
– nadzor nad vstopom v jedilnico
– redno prezračevanje učilnic

Razredniki učence sproti opominjajo na preventivne dejavnosti, zlasti na higieno rok in kašlja.

Poostreno se izvajajo ukrepi vzdrževanja higiene v prostoru (učilnice, sanitarije, vhodi). Čiščenje kritičnih mest se po šoli praviloma izvaja vsako uro, zlasti po glavnem odmoru in popoldan, ko se očisti cela šola.

Vpeljan je protokol ravnanja z učenci, pri katerih opazimo slabo počutje, še posebej, če je to povezano s simptomi (umik iz učilnice v »izolirno« sobo). Prav tako je izdelan protokol razkuževanja prostorov in opreme, če bi bilo ugotovljeno, da ga je uporabljala oseba s simptomi, ki bi lahko predstavljali tveganje za ostale. 

Z vsemi predstavljenimi aktivnostmi si prizadevamo zmanjšati možnost prenosa katerekoli morebitno nalezljive bolezni na širšo populacijo otrok in odraslih.

Ponovno vas prosimo, da v šolo ne pošiljate bolnih otrok ali otrok, ki že doma tarnajo o slabem počutju (na primer povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, bolečine v trebuhu, prebavne motnje).

Na tak način nam boste pomagali preprečiti, da bi se okužili še drugi, svojemu otroku pa boste dali možnost, da hitreje okreva.

Še naprej sledite navodilom NIJZ in obvestilom na spletni strani šole.


 

Spoštovani starši,

glede na trenutno epidemiološko situacijo naša šola izvaja vse ukrepe, ki jih priporoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalni inštitut za javno zdravje. Njihova navodila si lahko preberete na naslednjem naslovu: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Dodatne informacije pa na naslovih: https://www.nijz.si/ in https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Učenci imajo ves čas na razpolago milo, vodo in papirnate brisače (učilnice, sanitarije)Prosimo, da dnevno preverjate, ali imajo učenci svoje papirnate robčke. Razredniki in vsi zaposleni namenjamo ogromno pozornosti preventivnim dejavnostim, zato od 2. 3. 2020 izvajamo:

– nadzorovano umivanje rok ob prihodu v šolo oz. ob začetku pouka
– nadzorovano umivanje rok pred malico
– nadzor nad vstopom v jedilnico
– redno prezračevanje učilnic

Razredniki učence sproti opominjajo na preventivne dejavnosti, zlasti na higieno rok in kašlja.

Poostreno se izvajajo ukrepi vzdrževanja higiene v prostoru (učilnice, sanitarije, vhodi). Čiščenje kritičnih mest se po šoli praviloma izvaja vsako uro, zlasti po glavnem odmoru in popoldan, ko se očisti cela šola.

Vpeljan je protokol ravnanja z učenci, pri katerih opazimo slabo počutje, še posebej, če je to povezano s simptomi (umik iz učilnice v »izolirno« sobo). Prav tako je izdelan protokol razkuževanja prostorov in opreme, če bi bilo ugotovljeno, da ga je uporabljala oseba s simptomi, ki bi lahko predstavljali tveganje za ostale. 

Z vsemi predstavljenimi aktivnostmi si prizadevamo zmanjšati možnost prenosa katerekoli morebitno nalezljive bolezni na širšo populacijo otrok in odraslih.

Ponovno vas prosimo, da v šolo ne pošiljate bolnih otrok ali otrok, ki že doma tarnajo o slabem počutju (na primer povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, bolečine v trebuhu, prebavne motnje).

Na tak način nam boste pomagali preprečiti, da bi se okužili še drugi, svojemu otroku pa boste dali možnost, da hitreje okreva.

Še naprej sledite navodilom NIJZ in obvestilom na spletni strani šole.

Dostopnost