Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Prometna varnost


Varna šolska pot je eden izmed pogojev za večjo varnost v cestnem prometu.

Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu in dokler tega še ne zmorejo, jih spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh.

V pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok je na voljo spletno gradivo Prvi koraki v svetu prometa.

Lokalne skupnosti, šole, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugi strokovni organi in organizacije pa morajo poskrbeti za zagotavljanje pogojev za varno sodelovanje otrok (varne prometne površine, izvajanje prometne vzgoje in drugih preventivnih dejavnosti, vzgojne akcije in pomoč pri prečkanju cest na najnevarnejših mestih na šolskih poteh).

Šola ima za večjo varnost svojih učencev izdelan Prometnovarnostni načrt šole. Posebej opozarjamo na prometno izpostavljene točke na šolskih poteh in pravilno ravnanje. Tam so potrebni še večja pozornost in previdnost ter učenje ustreznega ravnanja.  

Nekaj priporočil za varno pot:

 • Cesto prečkamo na prehodu za pešce. Vedno se je potrebno ustaviti, pogledati levo – desno in ponovno levo, šele ko je prehod varen, ga prečkamo.
 • Preden stopimo na cesto, vedno preverimo, ali je res varno, tudi kadar sveti zelena luč.
 • Pri slabi vidljivosti in v mraku nosimo kresničko/odsevnike (prvošolčki tudi rumene rutice).
 • Pešci hodimo po notranji strani pločnika, če pločnika ni, pa ob skrajnem levem robu cestišča. V skupini se hodi v koloni (drug za drugim).
 • Odrasli vedno, ko hodimo ob cesti, držimo otroke za roko (cesta ni igrišče).
 • Upoštevamo prometne znake in prometna pravila.
 • Bistro glavo na cesti vedno varuje čelada.
 • V avtu smo vedno pripeti z varnostnim pasom.
 • Izberimo najvarnejšo in ne najkrajšo pot v šolo.
 • V vozilo vstopamo in iz njega izstopamo šele takrat, ko se to popolnoma ustavi.
 • Na avtocesti se ne hodi peš.
 • S kolesom se vozimo, ko imamo opravljen kolesarski izpit, tehnično brezhibno kolo in uporabljamo zaščitno čelado.

Za še varnejši korak v promet si oglejte:

Otroci opazujejo (naše) vaše ravnanje in ga skušajo posnemati. Bodite (bodimo) jim zgled skozi vso šolsko leto in ne samo prve šolske dni.

Vam in vašim otrokom želim srečno in varno v prometu!

Koordinatorica za prometno varnost:
Petra Svetec

 

 

Kolesarski izpit


Usposabljanje za vožnjo s kolesom ter teoretični in praktični del izpita izvajamo v 5. razredu devetletne osnovne šole po predpisanem programu Koncept usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita v osnovni šoli.

Usposabljanje obsega:

 1. Teoretično usposabljanje
 2. Praktično usposabljanje – na prometnem poligonu
 3. Praktično usposabljanje – na javnih prometnih površinah

Za samostojno udeležbo v prometu mora učenec/učenka uspešno opraviti vse tri vsebine. Naloga staršev oz. skrbnikov pa je, da v okviru zakonskega določila presodijo, kdaj je njihov otrok telesno in umsko sposoben za samostojno vožnjo s kolesom.

Učenec se, ob sodelovanju staršev oz. skrbnikov, prostovoljno odloči za preverjanje znanja in praktične usposabljenosti za samostojno vožnjo kolesa v javnem prometu.

Teoretično usposabljanje

Učenci bodo najprej ponovili znanje cestno prometnih predpisov, ki so jih spoznavali skozi vsebine od 1. do 4. razreda (podrobneje pri prometnem krožku v 4. razredu). V 5. razredu bodo svoje znanje cestno prometnih predpisov nadgradili s pomočjo priročnika Z glavo na kolo iz učbeniškega sklada.

Teoretični del izpita učenci opravljajo v šoli. Prijavijo se v spletno učilnico (Kolesar) za opravljanje teoretičnega dela kolesarskega izpita in vsak dobi svoje uporabniško ime in geslo za dostop do vsebin. Uporabo spletne učilnice bo spoznal na interesni dejavnosti (Z glavo na kolo), ki bo enkrat tedensko. Do vsebin lahko dostopa tudi doma. Vadi lahko neomejeno in se tako pripravlja na teoretični del izpita.

Praktično usposabljanje – na prometnem poligonu

Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita sledi praktično usposabljanje na prometnem poligonu. Vožnjo s kolesom bodo vadili na šolskem poligonu (dvorišču/igrišču), kjer morajo pokazati zadovoljivo spretnost in obvladovanje vožnje s kolesi. Pri vožnji uporabljajo šolska kolesa in (svojo kolesarsko čelado.

Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita (1. del) in praktičnem usposabljanju na poligonu (2. del) dobi otrok kolesarsko izkaznico, ki jo boste morali starši podpisati, v kolikor se boste strinjali, da otrok opravlja še izpit na javnih prometnih površinah (3. del).

Skupna naloga šole in staršev oz. skrbnikov je, da v okviru zakonskega določila presodijo, kdaj je učenec telesno in umsko sposoben za samostojno vožnjo s kolesom v cestnem prometu.

Starši oz. skrbniki učenca soglasje potrdijo s podpisom na kolesarski izkaznici. Izkaznica še ni dokončno potrjena, saj mora učenec za samostojno vožnjo s kolesom uspešno opraviti še 3. del izpita. Mu pa omogoča vožnjo v javnem prometu v spremstvu odrasle osebe.

Praktično usposabljanje – na javnih prometnih površinah

To je zaključni del. Pričel se bo po uspešno zaključenem prvem in drugem delu usposabljanja. Skupaj si bomo ogledali traso (pot), po kateri bo potekal praktični del izpita. Sledi vožnja (vaje) po izpitni trasi (slika 1) v skupini po pet učencev in v spremstvu dveh učiteljev.

Po končanem praktičnem usposabljanju sledi še izpit pred izpitno komisijo (predvidoma v mesecu maju), ki jo sestavljajo člani ZŠAM, policist, koordinatorica in učitelji (mentorji) naše šole. Če učenec uspešno opravi izpit, dobi potrjeno kolesarsko izkaznico, ki mu omogoča samostojno vožnjo kolesa v javnem prometu. Seveda mu morajo samostojno vožnjo dovoliti še starši oz. skrbniki.

 

Koordinatorica za prometno varnost:

Petra Svetec

Dostopnost