03 428 51 00 | Faks: 03 428 51 26 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje tajnistvo@iosce.si

Bolnišnična šola


Alenka Laptoš

razredni pouk na pediatriji; vodja bolnišnične šole

Tel.: 03 428 51 21
e-pošta: alenka.laptos@iosce.si

Urška Vavdi

razredni pouk na kirurgiji

Tel.: 03 428 51 23
e-pošta: urska.vavdi@iosce.si

Vzgojno-izobraževalno delo izvajamo tudi v Splošni bolnišnici Celje, in sicer na otroškem oddelku ter otroškem oddelku kirurških strok, za učence od 1. do 5. razreda pa dvakrat tedensko tudi na ORL oddelku. Delo poteka v štirih dislociranih oddelkih, v dveh za učence od 1. do 5. razreda in v dveh za učence od 6. do 9. razreda.

Pouk, h kateremu so vključeni učenci od prvega do petega razreda, poteka v dopoldanskem času v obsegu 25 ur tedensko.
Učenci šestega in sedmega razreda imajo tedensko 20, učenci osmega in devetega razreda pa 22 ur pouka. Izvajamo ga v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času.

Pr1. bOLNICA-SOLA Brez blablaedmetnika sta prilagojena možnostim izvajanja pouka v bolnišničnih oddelkih in specifičnim potrebam hospitaliziranih otrok. Za učence od 1. do 5. razreda ga sestavljajo vsi predmeti razen športa, dopolnjujejo pa ga podporno-sprostitvene dejavnosti. Učenci od 6. do 9. razreda obiskujejo pouk SLJ, TJA, TJN, MAT, FIZ, ZGO, GEO, BIO, KEM, NAR ter LUM.

K pouku so vključeni dolgotrajno bolni, kakor tudi vsi drugi hospitalizirani otroci, prav tako pa tudi tisti, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Dijakom nudimo individualno učno pomoč.

Pouk izvajamo v kombiniranih oddelkih, ustrezno temu so prilagojene tudi oblike in metode dela. Pri večini predmetov je prevladujoča oblika dela individualna, frontalno je mogoče izvajati samo pri likovni in glasbeni umetnosti, večkrat tudi pri podporno-sprostitvenih dejavnostih. Dosledno je potrebno upoštevati specifične potrebe hospitaliziranih otrok ter njihovo psiho-fizično stanje. Prostorsko izvajamo pouk v učilnici, v bolniški sobi in ob postelji.

Pripravljamo in izvajamo tudi naravoslovne, kulturne in tehniške dni, kot športni dan pa organiziramo Dan iger in smeha. Za prijetnejše počutje vseh otrok pripravljamo skozi vse leto tudi zanimive družabne in razvedrilne prireditve.

Osnovni cilji šolskega dela v bolnišnični šoli so:

  • preprečevati prekinitev šolskega dela oz. vzpostavljati njegovo kontinuiteto,
  • pomagati hospitaliziranemu otroku pri vključevanju v običajno šolsko delo v matični šoli,
  • pri hospitaliziranemu otroku krepiti in ohranjati življenjsko perspektivo, mu polepšati, obogatiti in osmisliti dan, blažiti njegove občutke osamljenosti, strahu in tesnobe.
Kontaktni podatki

I. osnovna šola Celje
Vrunčeva ulica 13
3000 Celje

   Tel.: 03 428-51-00
   Faks: 03 428-51-26
   tajnistvo@iosce.si
Hitro kazalo
   Dogodki
   Tekmovanja
   Ustvarjanje
   Radio Zvočnik
   Odjava prehrane
(Skupno 1.383 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost