Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Izjava o dostopnosti


I. osnovna šola Celje se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča www.iosce.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti se nanaša na celotno I. osnovno šolo Celje – www.iosce.si.

Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh šole, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo.
Spletne vsebine se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo najranljivejšim skupinam.
I. osnovna šola Celje se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani www.iosce.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.
Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

Dostopnost

• Z vtičnikom oz. orodjem SOGO Dostopnost omogočamo izbiro različnih velikosti pisav, barvnih kontrastov, uporabo berljive pisave, podčrtavanje povezav. Orodje se nahaja v desnem zgornjem kotu, mogoče ga je aktivirati s kombinacijo tipk ALT + A.
Vtičnik omogoča:
– odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
– navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
– ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
– predvidljivo delovanje spletišča,
– spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
– ustavljanje premikov,
– podčrtovanje povezav,

• Velikost besedila se lahko v brskalniku spreminja brez izgube pomembnih informacij (CTRL + tipka plus, CTRL + tipka minus).
• Spletna stran je izdelana v okolju teme Divi, zato ima vključen vtičnik “Divi Accessibility”, ki temo Divi dopolni s funkcijami za skladnost standardu SIST EN 301 549 V2.1.2 in deluje v sodelovanju z vtičnikom SoGo Accesibility.
• Z vtičnikom oz. orodjem Arnes Preskoči na vsebino je spletna stran prilagojena tako, da se lahko z gumbom TAB uporabnik enostavno premika po vsebini in spletnih straneh.
• Vsebine so prilagodljive in berljive na različnih napravah in v različnih brskalnikih.
• Nekatera slikovna gradiva so opremljenega z alternativnimi opisi.
• Vsebine niso časovno omejene.
• Za iskanje vsebine na spletnih straneh je na voljo polje za iskanje na desni strani menija.
• Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. Na vsaki strani se lahko s klikom na gumb DOMOV ali IKONO ŠOLE takoj vrnemo na izhodiščno stran.
• Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena.
• Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom.
• Naše spletišče ustrezno posodabljamo s smernicami Arnesa (www.arnes.si) in jih ažurno posodabljamo. Zadnje smernice so dostopne na povezavi: https://www.arnes.si/dostopnost-spletisc-vrtcev-osnovnih-in-srednjih-sol/

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče I. osnovne šole Celje je je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča I. osnovne šole Celje nenehno posodabljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub vsemu nekatere vsebine še niso dostopne vsem.
• Objavljeni so še nekateri Wordovi dokumenti, kot so obrazci za prijavo na različne aktivnosti in drugi obrazci, ki jih je potrebno podpisati s strani staršev ali uporabnikov.
• Daljša gradiva (letni delovni načrti, poročila, publikacije, ceniki) so še vedno objavljena v PDF obliki.
• Na spletnih straneh so še skenirani dokumenti kot so ceniki, obvestila in/ali dokumenti, ki smo jih prejeli od tretjih oseb.
• Novice in drugi prispevki objavljeni v preteklih šolskih letih niso pregledani, posledično so možna neskladja s kriteriji dostopnosti.
• Vsebine nekaterih zaključenih projektov in projektov, ki se v letošnjem letu zaključujejo zaradi nesorazmernega bremena niso pregledane in obstaja možnost neskladij s kriteriji dostopnosti.
• Vsebine v zvezi z izvajanjem upravnih storitev, zaradi nesorazmernega bremena, niso dostopne tudi v slovenskem znakovnem jeziku.
• Posamezne vsebine so integrirane v spletno stran preko iframe-om oz. okvirjev, zato lahko prihaja do nedelovanja ali popačenega prikaza vsebine, kot so jedilnik, video vsebine.
• Posamezne vsebine so vezane na platforme drugih ponudnikov vsebine – spletne učilnice, eAsistent, odjava prehrane, 1ka.si itd. Prizadevamo si, da v sodelovanju z zunanjimi ponudniki tudi le-ti prilagajajo vsebine skladno z zakonodajo ZDSMA.
• Različne kompleksne tabele s podatki.

Dostopne alternative

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, prav tako informacije, ki so dostopne na spletnih straneh I. osnovne šole Celje, se lahko dobijo tudi na:
• telefonski številki: 03 428 51 16
• elektronski pošti: podpora@iosce.si
• navadni pošti: I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje
• osebno na I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje

Na obvestila o neskladnosti vsebine oziroma zahteve po dodatnih informacijah, ki jih bomo prejeli na elektronski naslov podpora@iosce.si. Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 15. 4. 2023.
Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 15. 4. 2023.
Posodobljeno spletišče je bilo objavljeno v letu 2014.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

Izvršilni organ za morebitne postopke je:
Republika Slovenija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID)
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si
Inšpektorat za informacijsko družbo | GOV.SI

Dostopnost