Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Izbirni predmeti 2023/2024


Izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu


V zadnjem triletju osnovne šole si učenci nekatere predmete izberejo sami. Izberejo si lahko dve ali tri ure obveznih izbirnih predmetov tedensko. Med ponujenimi obveznimi izbirnimi predmeti izbere šola tiste, za katere se je odločilo največ učencev. Število izbranih predmetov/skupin je usklajeno s šolsko zakonodajo in možnostmi izvedbe. Če so se učenci odločili za predmete, ki se zaradi premajhnega števila zainteresiranih ne bodo izvajali, morajo ti učenci izbrati druge predmete.
 
 
Družboslovni-humanistični predmeti Naravoslovno-tehnični predmeti
7. razred 7. razred
Likovno snovanje I
Literarni klub
Nemščina 1
Plesne dejavnosti – ples
Turistična vzgoja
Umetnostna zgodovina – Življenje upodobljeno v umetnosti
Vzgoja za medije – televizija
Verstva in etika
Zgodovina – odkrivajmo preteklost mojega kraja
Astronomija – daljnogledi in planeti
Načini prehranjevanja – sodobna priprava hrane
Obdelava gradiv kovine
Računalništvo – urejanje besedil 
Šport – šport za zdravje
8. razred 8. razred
Likovno snovanje II
Nemščina 2
Plesne dejavnosti – ples
Turistična vzgoja
Umetnostna zgodovina – Življenje upodobljeno v umetnosti
Vzgoja za medije – tisk
Verstva in etika
Zgodovina – odkrivajmo preteklost mojega kraja
Astronomija – daljnogledi in planeti
Načini prehranjevanja – sodobna priprava hrane
Obdelava gradiv kovine
Računalništvo – urejanje besedil
Šport – izbrani šport (odbojka)
9. razred 9. razred
Likovno snovanje III
Nemščina 3
Retorika
Šolsko novinarstvo
Turistična vzgoja
Umetnostna zgodovina – Življenje upodobljeno v umetnosti
Verstva in etika
Astronomija – daljnogledi in planeti
Načini prehranjevanja – sodobna priprava hrane
Obdelava gradiv kovine
Poskusi v kemiji
Računalništvo – računalniška omrežja
Šport – šport za sprostitev

Neobvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu


V drugem in tretjem triletju osnovne šole si lahko učenci izberejo tudi nekatere neobvezne izbirne predmete.
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, zato se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
Učenec si izbere predmete na podlagi svojih interesov in sposobnosti.
Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Če si učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna le v mesecu septembru tekočega šolskega leta.

 

Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu


V drugem in tretjem triletju osnovne šole si lahko učenci izberejo tudi nekatere neobvezne izbirne predmete.
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, zato se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
Učenec si izbere predmete na podlagi svojih interesov in sposobnosti.
Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Če si učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna le v mesecu septembru tekočega šolskega leta.

 

Dostopnost