03 428 51 00 | Faks: 03 428 51 26 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje tajnistvo@iosce.si

Izbirni predmeti 2021/2022


Izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu


 V zadnjem triletju osnovne šole si učenci nekatere predmete izberejo sami. Izberejo si lahko dve ali tri ure obveznih izbirnih predmetov tedensko. Med ponujenimi obveznimi izbirnimi predmeti izbere šola tiste, za katere se je odločilo največ učencev. Število izbranih predmetov/skupin je usklajeno s šolsko zakonodajo in možnostmi izvedbe. Če so se učenci odločili za predmete, ki se zaradi premajhnega števila zainteresiranih ne bodo izvajali, morajo ti učenci izbrati druge predmete.
 
 
Družboslovni-humanistični predmeti Naravoslovno-tehnični predmeti
7. razred 7. razred
Glasba – ansambelska igra
Likovno snovanje I
Nemščina 1
Odkrivajmo preteklost mojega kraja
Turistična vzgoja
Vzgoja za medije – televizija
Verstva in etika
Življenje upodobljeno v umetnosti
Astronomija – Sonce, Luna, Zemlja
Obdelava gradiv – les
Računalništvo – multimedija
Šport – šport za zdravje
8. razred 8. razred
Glasba – ansambelska igra
Likovno snovanje II
Nemščina 2
Odkrivajmo preteklost mojega kraja
Turistična vzgoja
Vzgoja za medije – tisk
Verstva in etika
Življenje človeka na Zemlji
Življenje upodobljeno v umetnosti
Astronomija – Sonce, Luna, Zemlja
Obdelava gradiv – les
Računalništvo – urejanje besedil
Šport – izbrani šport (odbojka)
9. razred 9. razred
Glasba – ansambelska igra
Likovno snovanje III
Nemščina 3
Raziskovanje domačega kraja in varstvo okolja
Retorika
Šolsko novinarstvo
Turistična vzgoja
Verstva in etika
Življenje upodobljeno v umetnosti
Astronomija – Sonce, Luna, Zemlja
Obdelava gradiv – les
Računalništvo – računalniška omrežja
Šport – šport za sprostitev

Neobvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu


V drugem in tretjem triletju osnovne šole si lahko učenci izberejo tudi nekatere neobvezne izbirne predmete.
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, zato se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
Učenec si izbere predmete na podlagi svojih interesov in sposobnosti.
Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Če si učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna le v mesecu septembru tekočega šolskega leta.

 

Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu


V drugem in tretjem triletju osnovne šole si lahko učenci izberejo tudi nekatere neobvezne izbirne predmete.
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, zato se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
Učenec si izbere predmete na podlagi svojih interesov in sposobnosti.
Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Če si učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna le v mesecu septembru tekočega šolskega leta.

Dostopnost