Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Učbeniški sklad


Na šoli deluje učbeniški sklad, ki se je že uveljavil in je tudi dobro izkoriščen. Od leta 1994 predstavlja zakonsko obveznost vsake osnovne šole in njegovo delovanje neposredno usmerja in nadzira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
1. Ucbeniski skladŠola bo tudi v šolskem letu iz tega sklada izposodila komplete učbenikov za vse učence, ki so to želeli, in so njihovi starši izpolnili naročilnico. To je edini pogoj za izposojo učbeniškega kompleta za določen razred.
Tudi letos je za vse učenke in učence izposoja učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada brezplačna, sredstva bo šolam povrnilo Ministrstvo za šolstvo in šport.
 
Učenci, ki si izposodijo učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, morajo ob izteku šolskega leta izposojene učbenike vrniti šoli. Med šolskim letom morajo za učbenike lepo skrbeti. Že prvi dan jih morajo oviti, vanje ne smejo pisati, nanje morajo paziti in z njimi lepo ravnati. Če učenec učbenik poškoduje, uniči, izgubi ali zadrži, morajo starši poravnati dve tretjini maloprodajne cene učbenika.
 
Prvi šolski dan učenci vse učbenike iz učbeniškega sklada prejmejo v šolski knjižnici, kamor jim ob zaključku šolskega leta tudi vrnejo. Ko v šolski knjižnici poravnajo vse obveznosti (vrnejo vse učbenike iz učbeniškega sklada in drugo izposojeno gradivo), prejmejo potrdilo, na podlagi katerega na zadnji šolski dan prejmejo spričevala. 
 
V sistem izposoje učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada so na naši šoli vključeni skoraj vsi učenci. Delovni zvezki, učbeniki z elementi delovnega zvezka in drugo gradivo niso uvrščeni v šolski učbeniški sklad, zato jih morajo starši svojim otrokom priskrbeti sami.
 
Bernardka Zupanc, univ. dipl. bibl.
 
Seznam potrebščin za šolsko leto 2024/2025:
 
 
 
 
Dostopnost