Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Bolnišnična šola


Aljoša Klun

razredni pouk na pediatriji

Tel.: 03 428 51 21
e-pošta: aljosa.klun@iosce.si

Urška Vavdi

razredni pouk na kirurgiji

Tel.: 03 428 51 23
e-pošta: urska.vavdi@iosce.si

Vzgojno-izobraževalno delo izvajamo tudi v Splošni bolnišnici Celje, in sicer na Otroškem oddelku ter Otroškem oddelku kirurških strok, za učence od 1. do 5. razreda pa štirikrat tedensko tudi na ORL oddelku. Delo poteka v štirih dislociranih oddelkih, v dveh za učence od 1. do 5. razreda in v dveh za učence od 6. do 9. razreda.

Pouk, h kateremu so vključeni učenci od prvega do petega razreda, poteka v dopoldanskem in opoldanskem času v obsegu 25 ur tedensko.
Učenci šestega in sedmega razreda imajo tedensko 22, učenci osmega in devetega razreda pa 24 ur pouka. Izvajamo ga v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času.

Predmetnika sta prilagojena možnostim izvajanja pouka v bolnišničnih oddelkih in specifičnim potrebam hospitaliziranih otrok. Za učence od 1. do 5. razreda ga sestavljajo vsi predmeti razen ŠPO in GOS, dopolnjujejo pa ga podporno-sprostitvene dejavnosti. Učenci od 6. do 9. razreda obiskujejo pouk SLJ, TJA, TJN, MAT, FIZ, ZGO, GEO, NAR, BIO, KEM ter LUM.

1. bOLNICA-SOLA Brez blabla

K pouku so vključeni dolgotrajno bolni, kakor tudi vsi drugi hospitalizirani otroci, prav tako pa tudi tisti, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Dijakom nudimo individualno učno pomoč.

Pouk izvajamo v kombiniranih oddelkih, temu so prilagojene tudi oblike in metode dela. Pri večini predmetov je prevladujoča oblika dela individualna, frontalno je mogoče izvajati samo pri likovni in glasbeni umetnosti, večkrat tudi pri podporno-sprostitvenih dejavnostih. Dosledno je potrebno upoštevati specifične potrebe hospitaliziranih otrok ter njihovo psiho-fizično stanje. Prostorsko izvajamo pouk v učilnici, v bolniški sobi in ob postelji.

Pripravljamo in izvajamo tudi naravoslovne, kulturne in tehniške dni ter projekte.

Osnovni cilji šolskega dela v bolnišnični šoli so:

  • preprečevati prekinitev šolskega dela oz. vzpostavljati njegovo kontinuiteto,
  • pomagati hospitaliziranemu otroku pri vključevanju v običajno šolsko delo v matični šoli,
  • pri hospitaliziranemu otroku krepiti in ohranjati življenjsko perspektivo, mu polepšati, obogatiti in osmisliti dan, blažiti njegove občutke osamljenosti, strahu in tesnobe.
Dostopnost