Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 7., 8. In 9. razredu, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Pri izbirnem predmetu Zvezde in vesolje se učenci seznanijo z naslednjimi vsebinami:
          z razsežnostjo bližnjega vesolja
          spoznajo koncept paralakse
          ugotavljajo raznolikost med sijem zvezd
          spoznajo različne tipe zvezd
          zelo podrobno spoznajo našo zvezdo – Sonce
          spoznajo različna ozvezdja
          podrobno spoznajo našo galaksijo ( Rimska cesta)
          zbirajo in urejajo podatke o vesolju
          spoznajo še ostale galaksije
          dobijo občutek za različne velikostna skale
          zgodovina vesolja
 
Oblike dela in vrednotenje znanja:

Delo poteka na osnovi opazovanja, razlage, razgovora in eksperimentalnega dela. S prostim očesom opazujemo različna ozvezdja, s teleskopom pa opazujemo Sonce, različne planete (Venera, Mars, Jupiter in Saturn) in Luno.
Znanje se vrednoti trikrat v šolskem letu. Dvakrat je to ustno ocenjevanje, enkrat pa pisni izdelek in sicer učenci s pomočjo paralakse ocenijo in izračunajo izbrani oddaljeni predmet.

Opombe:

Pri predmetu ne uporabljamo učbenika. Učenci ne potrebujejo nobenega predznanja.

Pripravil: Marjan Kuhar
 
Dostopnost