Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Družboslovno-humanistični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 7., 8. in 9. razredu, po 1 uro na teden.
Predstavitev in namen:
 
Živimo v času vedno bolj intenzivnih stikov med različnimi kulturami in svetovi verstev postajajo vedno bolj del naše vsakdanjosti. Njihovo poznavanje je bistveno za razumevanje sodobnega sveta.
 
Znanje iz tega področja je zelo koristno in uporabno na številnih področjih. Prispeva tudi k boljšemu poznavanju lastne tradicije in kulture.
Predmet učencem ponuja možnost, da razširijo, dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki pridobijo pri drugih predmetih.
 
Predmet je namenjen učencem, ki imajo doma religiozno (krščansko) vzgojo in obiskujejo (cerkveni) verouk, pa tudi pripadnikom drugih religij ter tudi učencem brez domače religiozne vzgoje in opredelitve.
 
Pri tem triletnem predmetu, ki pa ga je možno obiskovati tudi samo eno ali dve leti, se vsako leto obravnava določen tematski sklop. Okvirni program Verstva in etika I. je Svet. Pri tem učenci spoznajo svet v katerem živimo v vsej svoji raznolikosti. Poznavanje te tematike je pomembno za posameznikov osebnostni razvoj.
 
Oblike dela in ovrednotenje znanja:
 
Pouk poteka v učilnici in na terenu, kjer učenci v obliki razgovora, analize, zbiranja in urejanja informacij dosegajo zastavljene cilje v programu.
Učenci so ocenjeni pri pouku tako, da se ovrednoti, kako so dosegli zastavljene cilje v programu, pa tudi njihovo sodelovanje, aktivnost in podobno.
V šolskem letu so učenci ocenjeni najmanj štirikrat, od tega dvakrat pisno.
Opombe: Učbenika ne uporabljamo.
 
Pripravila: Nataša Sotošek
Dostopnost