Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Izbirni predmet družbeno-humanističnega področja:
TURISTIČNA VZGOJA
 
Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet družbeno-humanističnega področja. Namenjen je učencem 7. razreda, 8. razreda in 9. razreda.
 
Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev k pozitivnemu odnosu do turizma in turistov. S pomočjo predmeta si bodo lahko učenci oblikovali izhodišča za dosego želenega poklica ali pa bodo nova znanja uporabili za ljubiteljsko dejavnost.
 
Turizem ni enovita dejavnost, ampak družbeno gibanje, zato so v zasnovi predmeta združeni geografski, etnološki, zgodovinski in ekonomski vidiki.
 
Vsebina in cilji predmeta:
 

A)   Turizem in njegov

      razvoj

§  Opišejo posamezne oblike in vrste turizma.

B)   Domači kraj – turistični kraj

§     Spoznajo razvoj turizma v domačem kraju.

§     Obiščejo turistično društvo in pripravijo razstavo na to temo.

C)   Osnove za razvoj  turizma v domačem kraju

¨      naravne osnove: površje, podnebje, vode, rastje

¨      družbene osnove za razvoj turizma: dediščina, turistične, kulturne in športne prireditve, kulinarična kultura, promet in komunikacije, turistični in gostinski objekti in naprave ter gostinski in turistični poklici.

§     Zbirajo podatke o naravnih danostih

      domačega kraja s pomočjo literature,

      razgovorov in intervjujev. Izdelajo plakate in

      fotografsko razstavo.  

§     Kartirajo kulturne spomenike v domačem

kraju. Zbirajo stare recepte, predmete, obiščejo muzej, galerijo in izdelajo svoj turistični spominek. Pripravijo pogrinjek za različne priložnosti /domačo jed/. Obiščejo hotel, turistično kmetijo, gostilno in turistično šolo.                                                          

D)   Turizem kot gospodarska dejavnost

§     Ovrednotijo prispevek turizma k razvoju domačega kraja.

E)   Odnos do gostov

§     Spoznavajo pravila bontona z igro vlog. Pripravijo in izvedejo gostoljuben sprejem gostov.

F)   Turistično oglaševanje in informiranje

§     Pripravijo prospekt, plakat, zloženko, radijski oglas za domači kraj in razstavo reklamnih gradiv o domačem kraju.

G)   Vodenje po domačem kraju

§     Vodenje časovno in lokacijsko preizkusijo s svojimi sošolci.

   
Pouk bo potekal v učilnici in na terenu, kjer bodo učenci z raziskovalnimi metodami /intervju, anketa, zbiranje in urejanje informacij/ samostojno prišli do zaključkov in nato ugotovitve predstavili pred sošolci.
 
Vrednotenje znanja temelji na predstavitvi lastnih zaključkov in ugotovitev .
  
Pripravila: Stanislava Ferjanc, prof.
Dostopnost