Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Po najnovejši zakonodaji o šolski prehrani bo razširjen krog učencev, ki bodo prejemali brezplačno šolsko malico in tudi kosilo. Do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, pri katerih poprečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. Do brezplačnega kosila pa so upravičeni vsi učenci iz družin, pri katerih je ta odstotek manjši od 18 %. Tako lahko starši sami preverijo, ali je otrok upravičen do brezplačnih obrokov, pravico pa lahko uveljavljajo tudi na osnovi vloge, ki jo oddajo na Centru za socialno delo.
 
Vse starše pozivamo, da doma čim prej pregledajo veljavno odločbo o otroškem dodatku, da bodo lahko pravočasno oddali morebitne nove prijave na šolsko prehrano, in sicer najkasneje do 1. 2. 2013, ko bo ta nova pravica začela veljati. Obrazec prijave je na voljo v tajništvu in pri vodji šolske prehrane.
 
Starši iz socialno ogroženih družin imajo še eno možnost: lahko oddajo vlogo za brezplačno ali delno subvencionirano šolsko prehrano iz sklada MO Celje in tudi iz šolskega sklada. To vlogo oddajo v šoli, na obrazcu, ki ga dobijo v tajništvu ali v šolski svetovalni službi.
 
Šolska svetovalna služba
Dostopnost