Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

V ponedeljek, 14. 3. 2022, smo na I. osnovni šoli Celje izvedli šolski otroški parlament. Letos je potekal brez večjih težav, manjkala je le predsednica Iva Bakija, zato je sestanek vodila Ema Laznik, zapisnik pa je pisala podpredsednica Vita Hus. Parlamenta so se udeležili g. ravnatelj Branko Močivnik, pomočnika ravnatelja g. Črt Močivnik in g. Marjan Kuhar, predstavniki od 4. do 9. razreda ter nekatere članice šolskega debatnega kluba. Tudi letošnja tema je bila enaka kot lani in predlani, in sicer Moja poklicna prihodnost. Poudarek je bil predvsem na tem, kako si učenci predstavljajo šolo v prihodnosti, kaj bi spremenili oz. popravili. Na začetku so vsi predstavniki prebrali povzetke z razrednih ur, kjer so se pogovarjali o letošnji temi. Iz teh smo ugotovili, da si učenci šolo v prihodnosti predstavljajo z elektronskimi tablicami, kot učilnico v naravi, brez zvezkov, želijo si več ur športne vzgoje, šolo in dejavnosti v naravi, da bi se pouk začel kasneje in podobno. Predstavnike razredov smo vprašali tudi, kakšne želje imajo učenci njihovih razredov, česa jim manjka in česa jim je preveč. Povedali so, da si želijo več praktičnih oz. življenjskih vsebin (npr. kako odpreti bančni račun, podjetništvo), več razrednih ur, več prostora, dodatne pomoči, bolj razumljivo razlago, več spoštovanja med učenci ter učenci in učitelji, več novih načinov za učenje … Veliko učencev je povedalo, da manjka predvsem več spletnih vsebin ali dela z računalnikom.

Po razpravi smo oblikovali še sklepe:

  1. Učenci bi lahko imeli več šolskih ur v naravi, npr. v učilnici na prostem.
  2. Učenci želijo več dela z elektroniko in spletnimi gradivi.
  3. V pouk bi lahko vključili več življenjskih oz. praktičnih vsebin, ki jih bodo učenci potrebovali in uporabljali.

Na koncu smo izvolili še predstavnike za občinski parlament. To so predsedniki razrednih skupnosti od 7. do 9. razreda ter članice šolskega debatnega kluba.

Zapisala: Vita Hus, 8. b

Dostopnost