Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 8. razreda, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Učenci se seznanijo s konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav ter značilnostmi robotike. Učenci pridobivajo osnovna spoznanja o geometriji in konstrukciji tipičnih oblik robotskih rok, o elektronskih krmiljih, ki so potrebna za računalniško vodenje ter o čutilnikih (senzorjih), ki omogočajo delovanje in vodenje robota. Seznanijo se s temeljnimi načeli računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej. Pri predmetu  gradijo delujoče, računalniško krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok.
 
Pri predmetu Robotika v tehniki učenec spozna uporabnost robota v proizvodnji in značilnosti krmiljenja. Robotika je danes ena izmed najhitreje napredujočih znanosti, saj želimo vedno več stvari avtomatizirati s pomočjo robotov. Pri tem si pomagamo s računalniškimi programi in opazovanjem stvari v naravi, ki jih nato oponaša robot.
 
Oblike dela in ovrednotenje znanja:

V prvem delu se učenci spoznajo z delovanje robota in robotskih rok. Pogledajo različne modele robotov v proizodni.  Učenci se seznanijo z različnimi robotskimi modeli ter delovanjem robotskih rok in modeli robota za krmiljenje.
Nato se naučijo nekaj osnov programiranja s programom Scratch, kjer pridobijo razna logična sklepanja ter pregled, da se lahko problem reši na več načinov.
V drugem delu se posvetijo računalniškemu programu in opravljanju nalog robota. Robota programirajo in rešujejo probleme v timu. Pri tem sem uporablja robot Lego NXT, problemi pa so zasnovani na projektu First Lego League – Food factor.

V prvem obdobju pridobijo učenci eno ustno oceno, ki temelji na poznavanju robotskih rok in  vključevanju elementov programiranja. V drugem obdobju dobijo eno ustno oceno za rešitev problema s pomočjo skiciranja poteka reševanja in predstavljeno rešitvijo, drugo pa s pomočjo opisa in potek delovanja programa za ustrezno nalogo.

Opombe: Učbenika ne uporabljamo. Učenec ne potrebuje računalniškega predznanja.

Pripravil: Žan Močivnik
Dostopnost