Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 8. razredu, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Učenci se seznanijo z osnovnimi računalniškimi multimedijskimi gradniki: besedilom, risbami, animacijami, slikami, zvokom, glasbo in video posnetki; kako jih pridobiti, urediti ali izdelati. Spoznajo osnovne metode in tehnike za izdelavo računalniških predstavitev, se naučijo uporabljati urejevalnik predstavitev in znajo predstavitve tudi izdelati. Ob tem utrdijo temeljno znanje v uporabi osebnega računalnika.

V mesecu juniju izdelamo računalniško igro s programom Scratch.
Multimedija je drugi predmet v skupini izbirnih predmetov za računalništvo, s katerimi skušamo učence usmeriti v praktično in koristno uporabo računalnika. Računalniške predstavitve so močna podpora v predstavljanju rezultatov ali opisov raziskav, projektov in učnih vsebin, ki jih učenci izvajajo pri drugih predmetih in kasneje pri študiju in v delovnem okolju.

Oblike dela in ovrednotenje znanja:

V prvem delu se učenci spoznajo z načini priprave multimedijskih gradnikov z različnimi programskimi orodji:
·         Slika: PhotoFiltre(obdelava fotografij) in Gimp (animacije in obdelava fotografij)
·         Film: Windows Movie Maker (izdelava kratkega filma in stop animacije)
·         Zvok: Audacity (urejanje zvočnega posnetka)
·         Prezentacija: PowerPoint (izdelava elektronske prosojnice), Google drive (izdelava elektronske prosojnice na spletu), Prezi (izdelava dinamični elektronskih prosojnic na spletu).

Vsako uro jim je predstavljena nova učna vsebina, ki jo nato po navodilih praktično utrdijo in povežejo z že znanimi vsebinami. V drugem delu si izberejo poljubno poučno temo, zberejo gradivo iz literature, publicistike in svetovnega spleta ter nato v urejevalniku predstavitev izdelajo računalniško predstavitev po pisno postavljenih zahtevah.

V prvem obdobju pridobijo učenci eno ustno oceno, ki temelji na izdelavi izdelka na računalniku. V drugem obdobju dobijo eno ustno oceno za izdelek na računalniku in drugo za izdelavo multimedijskega izdelka – projekta in njeno predstavitev.

Opombe: Učbenika ne uporabljamo. Učenec ne potrebuje računalniškega predznanja.

Pripravil: Žan Močivnik
Dostopnost