Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 9. razredu, in sicer 1 uro na teden

Predstavitev in namen:

Učenci se bodo seznanili z raznovrstnimi vsebinami kot nadgradnjo športnega programa. Podrobno bodo spoznali igre z žogo, se seznanili s teoretičnimi in taktičnimi elementi iger. Program predmeta je namenjen tudi vsebinam, s katerimi lahko vplivamo na sprostitev in dobro počutje, kamor sodi tudi splošna kondicijska priprava (fitnes, aerobika), badminton, kegljanje, ogled športnih prireditev.

Učenci bodo razvijali gibalne in funkcionalne sposobnosti, osvajali različna športna znanja, seznanjali se bodo s teoretičnimi vsebinami, prijetno doživljali šport, se sproščali in si oblikovali samopodobo.

Oblike dela in ovrednotenje znanja:

Programu izbirnega predmeta je v 9. razredu namenjenih 32 ur pouka. Ponudba in izpeljava je odvisna od prostorskih možnosti in materialne opremljenosti šole. Učitelj športa spremlja napredek učencev v stopnji osvojenih športnih znanj, gibalnih sposobnosti in ustvarjalnih zmožnosti. Učitelj postavi standarde znanja, da jih učenci lahko dosežejo, za kar jim izrazi priznanje. Nekatere vsebine je mogoče opraviti le v strnjeni obliki, zato lahko potekajo izjemoma po pouku in zunaj šole. Določene aktivnosti je potrebno plačati (vstopnine).

Ocenjevanje predmeta je številčno. V šolskem letu je potrebno pridobiti vsaj 3 ocene.

Opombe: Učni načrt izbirnih predmetov.

Pripravila: Marjeta Lubej in Domen Ambrož
 
 
Dostopnost