Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Naravoslovni izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 7., 8. in 9. razredu, po 1 uro na teden.
Predstavitev in namen:
Učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij in tako bolje razumejo abiotske in biotske dejavnike. Spoznajo, da je vsako rušenje ravnotežja v naravi – vnos različnih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, spremembe temperaturnega režima itd., lahko usodno za preživetje organizmov. Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom, torej z izkušnjo.
Ob gojenju organizmov se zavedo, da so živa bitja, ki smo jih vzeli v oskrbo, odvisna od nas, zato moramo biti pri gojenju in vzdrževanju izjemno odgovorni. Ob tem naj bi se naučili odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji – tudi hišnimi ljubljenčki, rastlinami v svojem stanovanju, pa tudi s svojimi vrstniki, prijatelji, znanci. Svoje odgovorno ravnanje naj bi zavestno usvojili tudi kot nujnost pri varovanju življenjskega okolja.
 
Oblike dela in ovrednotenje znanja:
Ta izbirni predmet temelji na terenskem in laboratorijskem delu, ter delu s slikovnimi ključi. V začetku se učenci spoznajo z naravnim okoljem in njegovimi ekološkimi zakonitostmi, ter ga primerjajo z antropogenim (od človeka spremenjenim) okoljem. Sledi popisovanje diverzitete (pestrosti) živih bitij v naravnem in antropogenem okolju iz česar učenci sklepajo o življenjskih razmerah, ki vladajo v posameznem okolju. Učenci znajo opisati rastlinske in živalske predstavnike konkretnega ekosistema in jih povezati v prehranjevalni splet, pojasniti razlike med naravnimi in antropogenimi okolji in ugotoviti prilagodljivost živih bitij na nastale razmere.
V drugem delu učenci s praktičnim delom spoznajo osnove gojenja organizmov v vivariju, terariju, akvariju, insektariju… Seznanijo se z načini gojenja in z zahtevami posameznih živali, dosežejo čim višjo raven odgovornosti do gojenih živali. Razvijajo pozitiven odnos do živega sveta, spoznajo potrebe živali in rastlin za njihovo preživetje in ugotavljajo vzroke za ogroženost živih bitij.
 
V prvem obdobju pridobijo učenci eno ustno oceno, ki temelji na izdelanem poročilu s terenskega dela. V drugem obdobju dobijo eno ustno oceno za izdelan vivarij in drugo za predstavitev gojenja izbrane živali.
Opombe: Učbenika ne uporabljamo. Dejavnosti pri izbirnem predmetu vključujejo delo na terenu.
Pripravila: Polona Gorišek
Dostopnost