Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2014/2015
 
V zadnjem triletju 9-letne osnovne šole si učenci sami izberejo najmanj dva oziroma največ tri predmete. Med ponujenimi izbirnimi predmeti izbere šola tiste, za katere se je odločilo največ učencev. Število izbranih predmetov/skupin je usklajeno s šolsko zakonodajo in možnostmi izvedbe. Če so se učenci odločili za predmete, ki se zaradi premajhnega števila zainteresiranih učencev ne bodo izvajali, morajo ti učenci izbrati druge predmete.
Izbirni predmeti so razdeljeni v družboslovno- humanistično in naravoslovno-tehnično skupino. Vsak učenec si lahko izbere predmete na podlagi svojih interesov in sposobnosti.
Predmeti se ocenjujejo številčno, ocene se vpišejo v spričevalo. Učenec si izbirnih predmetov izbere za 2 ali 3 ure na teden.
Učenec si lahko v prvem mesecu pouka še premisli in se priključi drugemu predmetu. Posamezen izbirni predmet si lahko učenec v času šolanja izbere samo enkrat.
Družboslovni-humanistični predmeti Naravoslovno-tehnični predmeti
4. razred


4. razred


7. razred


Francoščina

7. razred 

Dostopnost