Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Začetno učenje 2. tujega jezika, ki je namenjeno učencem v 7. razredu, po 2 uri na teden.

Predstavitev in namen:

Učenci pričnejo z učenjem novega tujega jezika. V ospredju je sporazumevalna zmožnost. Učenci spoznavajo sistem nemščine, razvijajo jezikovno znanje in sposobnosti poslušanja, bralnega razumevanja, ustnega in pisnega sporočanja v nemščini. Ob tem oblikujejo kulturne vrednote, razvijajo kakovostno medosebno komunikacijo, prilagodljivost, samostojnost in se vzgajajo za strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi. Učenci spoznavajo novo besedišče ob vsebinah, ki so jim blizu: jaz, šola, družina, vsakdanjik in prosti čas, dom in bivanje ter živali. 

Z učenjem nemščine lahko učenci nadaljujejo tudi v 8. in 9. razredu in tako lahko ob koncu OŠ dosežejo raven znanja A2.

Za komunikacijo potrebujemo ob maternem jeziku vsaj še dva jezika. Če je znanje angleščine v današnjem svetu nujno, pa znanje nemščine predvsem širi komunikacijske sposobnosti v poklicnem in zasebnem življenju. Lahko nam olajša stike z drugimi ljudmi in kulturami ter omogoča zlasti boljše poklicne možnosti. V prostoru Evrope je nemščina (jezik naših sosedov Avstrijcev, ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev) večinski jezik in verjetno je tudi zato v srednjih šolah najpogosteje izbrani drugi tuji jezik.

Oblike dela in vrednotenje znanja:

V 70 urah pouka nemščine učenci pri delu v dvojicah, skupini ali individualno razvijajo svoje mišljenje in intelektualne sposobnosti. Angleščina jim je pri tem bolj v pomoč kot ovira. Različne dejavnosti pomagajo učencem pri pridobivanju, shranjevanju, priklicu in uporabi informacij. Pomembno vlogo ima tudi njihovo delo izven pouka. Nov jezik jim ostane vse življenje. Nekako tako kot vožnja s kolesom: ko se tega enkrat naučimo, tega več ne pozabimo.

V šolskem letu se znanje učencev oceni vsaj trikrat, od tega najmanj dvakrat ustno. 

Opombe:

Za delo pri pouku potrebujejo učenci učbenik in delovni zvezek Magnet 1.

Pripravili:Brigita Ornik, Ingrid Zupanc Brečko
Dostopnost