Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 9. razredu, po 1 uro na teden.
Predstavitev in namen:
Pri predmetu učenci spoznajo uporabno stran matematike. Matematična delavnica je namenjena odkrivanju matematike v naravi in povezovanju z uporabnostjo odkritij. Pri matematični delavnici se seznanimo z vsebinami:
• Aritmetične uganke: Odkrivanje matematičnih problemov, primeri šifriranja in reševanje različnih ugank.
• Telesa in prostor: Izdelovanje teles s pomočjo različnih matematičnih programov in risanje optičnih prevar.
• Matematika in šifriranje: Uporabiti različna šifriranja skozi zgodovino, od raznih skrivnosti do modernega varovanj informacij v računalništvu. Izdelovanje »nevidne pisave« in drugih pripomočkov za pošiljanje skritih sporočil.
• Fraktali: izdelovati vzorce s pomočjo zaporedja. Sodobni pristop k izdelavi računalniške grafike.
Učenec prepozna uporabnost matematike. Pri tem pride do ugotovitev s pomočjo opazovanja, meritev in računalniških modelov.
 
Oblike dela in ovrednotenje znanja:
Predmet je naravnan k odkrivanju matematičnih lastnosti. Pri tem si lahko pomagamo s pomočjo opazovanja ali z računalniškimi modeli. Predmet je naravnan h kreativnosti in odkrivanju novih oblik. Določen del pouka se izvede v računalniški učilnici s pomočjo raznih programov.
V prvem obdobju pridobijo učenci eno ustno oceno iz reševanja aritmetične uganke. V drugem obdobju učenec pridobi dve oceni. Prva ocena je ustna in ima poudarek na matematičnem šifriranju, druga ocena pa je pridobljena s pomočjo računalniškega programa, kjer učenec izdela fraktal.
Opombe: Učbenika ne uporabljamo. Matematična delavnica je namenjena vsem učencem ne glede na njihovo znanje matematike.
 
Pripravil: Žan Močivnik
Dostopnost