Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 8. razredu, po 1 uro na teden.
 
Predstavitev in namen:
Pri predmetu učenci spoznajo uporabno stran matematike. Matematična delavnica je namenjena odkrivanju matematike v naravi in povezovanju z uporabnostjo odkritij. Pri matematični delavnici se seznanimo z vsebinami:
• Zgodovina matematike: pregled matematike skozi zgodovino in reševanje problemov glede na časovni razvoj in različne kulture (Stara Grčija, Kitajska, Mezopotamija, Egipt …).
• Drugačna geometrija: Izdelovanje tangramov, različnih geometrijskih teles, origamov, prejenje geometrijskih teles s pomočjo različni nematematičnih meril.
• Miselne igre: Različne matematične igre in razvijanje različnih strategij reševanja.
• Geometrija s prepogibanjem papirja: Izdelati različne geometrijske vzorce, izdelovanje konstrukcij.
Učenec prepozna uporabnost matematike. Pri tem pride do ugotovitev s pomočjo opazovanja, meritev in računalniških modelov.
 
Oblike dela in ovrednotenje znanja:
Predmet je naravnan k odkrivanju matematičnih lastnosti. Pri tem si lahko pomagamo s pomočjo opazovanja ali z računalniškimi modeli. Predmet je naravnan h kreativnosti in odkrivanju novih oblik. Določen del pouka se izvede v računalniški učilnici s pomočjo raznih programov.
V prvem obdobju pridobijo učenci eno ustno oceno iz reševanja naloge iz zgodovine. V drugem obdobju učenec pridobi dve oceni. Prva ocena je ustna in ima poudarek na računanju in strategiji miselne igre, druga ocena pa je pridobljena s pomočjo končnega izdelka – geometrija s prepogibanjem papirja.
Opombe: Učbenika ne uporabljamo. Matematična delavnica je namenjena vsem učencem ne glede na njihovo znanje matematike.
 
Pripravil: Žan Močivnik
Dostopnost