Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Družboslovno-humanistični izbirni predmet, ki je namenjen učencem 7. razreda (LS1), 8. razreda (LS2) in 9. razreda (LS3), po 1 uro na teden.
 
Predstavitev in namen:

SPLOŠNI CILJI PREDMETA:

  • Učenci razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije.
  • Razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti.
  • Si pridobivajo čut za lepo.
  • Ob uporabi različnih materialov in orodij razvijajo motorično spretnost.
  • Razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah.
  • Si oblikujejo odnos do likovnih stvaritev, do nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine.
  • Razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture, vrednotenja uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju.
 
Oblike dela in vrednotenje znanja:

Likovni izdelki se vrednotijo, ocenjujejo, razstavljajo in hranijo kot pri predmetu likovna umetnost.
 
Opombe:

Učbeniki niso obvezni.
Učenci sedmega razreda si lahko izberejo likovno snovanje I, učenci osmega razreda likovno snovanje II, učenci devetega razreda pa likovno snovanje  III. Izbira likovnega snovanja II ni  vezana na predhodno izbiro likovnega snovanja I; izbira likovnega snovanja III pa ne na predhodno izbiro likovnega snovanja II.
 
Pripravil: Breda Špendl, prof.
Dostopnost