Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Program likovnega snovanja dopolnjuje osnovni program likovne vzgoje.
 
ŠTEVILO UR NA LETO: 35
 
LIKOVNI MATERIAL: učenci ga plačajo s položnico na začetku šol. leta
 
LIKOVNI IZDELKI: se vrednotijo, ocenjujejo, razstavljajo in hranijo kot pri predmetu likovna vzgoja
 
UČBENIKI: niso obvezni
 
SPLOŠNI CILJI PREDMETA:
 
  • – Učenci razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije.
  • – Razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti.
  • – Si pridobivajo čut za lepo.
  • – Ob uporabi različnih materialov in orodij razvijajo motorično spretnost.
  • – Razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah.
  • – Si oblikujejo odnos do likovnih stvaritev, do nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine.
  • – Razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture, vrednotenja uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju.
 
Učenci sedmega razreda si lahko izberejo likovno snovanje I, učenci osmega razreda likovno snovanje II, učenci devetega razreda pa likovno snovanje  III. Izbira likovnega snovanja II ni  vezana na predhodno izbiro likovnega snovanja I; izbira likovnega snovanja III pa ne na predhodno izbiro likovnega snovanja II.
 
Breda Špendl, prof.
Dostopnost