Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Opredelitev predmeta: triletni izbirni predmet (7., 8., 9. razred)
Razred: 8.razred
Pogoj: ustrezno predznanje oz. obiskovanje francoščine kot izbirnega predmeta v nižjem razredu
Obseg: 2 uri tedensko (70 ur letno)
Nosilec predmeta: Helena Stepišnik, prof.
 
Cilji:
komunikacija na osnovni ravni (po treh letih učenja);
realizacija ciljev v Učnem načrtu za francoščino v osnovni šoli (vzporedno razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti: govora, poslušanja, branja, pisanja), izgradnja besedišča, usvajanje jezikovnih struktur, pravilna izgovorjava in intonacija;
spoznavanje francoske kulture;
razvijanje strpnega odnosa do drugačnosti;
utrjevanje svoje kulturne identitete;
razvijanje zanimanja za francoščino in pripravljenost za nadaljnje učenje jezika
primerljivo znanje v Skupnem evropskem jezikovnem okvirju:: A 1.2
 
Vsebine:
 
Učenci se bodo na prijazen način spoznavali z aktualnimi temami, kot so mir in sožitje med narodi, zdravo življenje, šport, turizem, prosti čas,ekologija, priljubljene knjige in knjižni junaki v poenostavljeni obliki. Seveda bodo pri tem usvojili besedišče, ki jim bo to omogočalo. Tisti, ki imajo radi knjige, bodo gotovo z veseljem sodelovali pri francoski bralni znački. Prav tako bodo sodelovali na malem frankofonskem dnevu ali festivalu francosko govorečih otrok v Kranju. Ker je Slovenija od leta 2004 članica Evropske unije, kjer je francoščina poleg angleščine najpomembnejši jezik, bo poudarek tudi na različnosti kultur v Evropi in na simbolih ter državah, kjer govorijo francosko (frankofonske države).
 
Oblike dela: Pouk bo potekal raznoliko, od vodenih oblik do samostojnega, raziskovalnega in projektnega dela. Vse pa bo namenjeno temu, da bodo učenci pri pouku sproščeni in bodo z veseljem poglobili znanje, pridobljeno v 7. razredu.
Dostopnost