Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Opredelitev predmeta: triletni izbirni predmet (7., 8., 9. razred)
Razred: 7. razred
Obseg: 2 uri tedensko (70 ur letno)
Nosilec predmeta: Helena Stepišnik, prof.
 
Cilji:

komunikacija na osnovni ravni (po treh letih učenja);
realizacija ciljev v Učnem načrtu za francoščino v osnovni šoli (vzporedno razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti: govora, poslušanja, branja, pisanja), izgradnja besedišča, usvajanje jezikovnih struktur, pravilna izgovorjava in intonacija;
spoznavanje francoske kulture;
razvijanje strpnega odnosa do drugačnosti;
utrjevanje svoje kulturne identitete;
razvijanje zanimanja za francoščino in pripravljenost za nadaljnje učenje jezika.
Primerljivo znanje v Skupnem evropskem jezikovnem okvirju: A 1.1
 
Pomen francoščine v Evropi in v svetu
 
Francoščina je romanski jezik , ki je v evropskem in svetovnem merilu zelo cenjen ter uporaben. Spada med 20 najpomembnejših jezikov na svetu. V Evropski uniji je poleg angleščine najpomembnejši jezik. Komisija za jezike pri Svetu Evrope priporoča učenje treh jezikov, od katerih naj bo eden francoščina. Torej, zakaj izbrati francoščino? Ker je koristna, zanimiva, zabavna, kreativna. Francoščina je jezik diplomacije, pa tudi prelepih šansonov, mode, umetnosti, plesa, kulinarike in seveda različne industrije.
 
Francoščina v Sloveniji
Glede na položaj Slovenije, ki je stisnjena med germanski in romanski svet, je pri nas potrebno učenje jezikov iz obeh jezikovnih skupin. Francoščina je nekoč bila v Sloveniji zelo cenjena in pomembna, kar kaže raba mnogih francoskih besed v slovenščini, pa se tega niti ne zavedamo (pommes frites, buffet, souvenir, itd.).
 
Vsebine:
I.osnovna šola Celje je ena izmed redkih šol v Sloveniji, kjer lahko učenci poleg drugih jezikov izberejo tudi francoščino. Pouk učencem omogoča poglobljen stik s francoščino in obisk ali sodelovanje na Malem frankofonskem dnevu v Kranju. Učenci se bodo na prijazen način spoznavali z aktualnimi temami, s priljubljenimi knjigami in knjižnimi junaki v poenostavljeni obliki. Seveda bodo pri tem usvojili besedišče, ki jim bo to omogočalo. Tisti, ki imajo radi knjige, bodo gotovo sodelovali pri francoski bralni znački. Ker je Slovenija od leta 2004 tudi članica Evropske unije, kjer je francoščina poleg angleščine najpomembnejši jezik, bo poudarek tudi na različnosti kultur v Evropi in na simbolih ter državah, kjer govorijo francosko (frankofonske države).
Oblike dela:

Pouk bo potekal raznoliko, od vodenih oblik do samostojnega, raziskovalnega in projektnega dela. Vse pa bo namenjeno temu, da bodo učenci pri pouku sproščeni in bodo z veseljem pridobivali potrebno znanje.
Dostopnost