Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Euronet 50/50 max je mednarodni projekt, ki se je začel pred tremi leti. Namen projekta spodbujati prihranke energije v javnih stavbah z implementacijo metodologije 50/50 v 500 šol in skoraj 50 drugih javnih zgradb v 13 državah EU. Prihranki energije so plod skupnih ukrepov uporabnikov stavb in lokalnih oblasti, ki plačujejo račune za elektriko.

Euronet 50/50 max je nadaljevanje zelo uspešnega projekta EURONET 50/50, v okviru katerega je bila na 50 šolah implementirana metodologija 50/50 in je prejel glavno nagrado Evropskega tedna trajnostne energije v letu 2013.

Vodenje projekta je prevzel Zavod KSSENA, ki uspešno izvaja mnoge aktivnosti na področju učinkovite rabe energije (URE) in izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE). Projekt se je začel aprila 2013 in je trajal tri leta. Projekt je podpirala Evropska komisija in je bil podprt s strani programa Inteligentna Energija za Evropo.

Stavba I. osnovne šole Celje je stara skoraj 90 let. Največji prihranek energije smo dosegli, ko so se zamenjala vsa okna. Učenci so merili temperaturo posameznih prostorov in ugotovili, da so pravilno ogreti. Najvišja temperatura je v učilnicah, najmanjša pa na hodnikih. Poleg temperature prostorov so se ukvarjali tudi s tem, kako privarčevati vodo. Porabo električne energije smo zmanjšali s tem, da smo redno ugaševali luči, ki so gorele po nepotrebnem.

8. marca je v Narodnem domu Celje potekala zaključna prireditev projekta. Osrednja tema prireditve je bil kviz na temo energija. In čeprav je bila vse skupaj ena velika zabava, so se učenci istočasno tudi veliko naučili, npr. kako deluje sončna celica.

Breda Krajnc (mentorica projekta)

Euronet_01 Euronet_03 Euronet_04 Euronet_05 Euronet_06

Dostopnost