Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Družboslovno-humanistični izbirni predmet je namenjen učencem v 7., 8.  in 9. razredu, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Učenci poustvarjajo vokalne, instrumentalne in vokalno instrumentalne vsebine,izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih, navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih notnih zapisih, izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem, izvajanjem v razredu in javno.

Predstavljajo svoje ustvarjalne in poustvarjalne dosežke.

Splošni cilji predmeta:

Ob glasbi se sproščajo, z njo se ukvarjajo v prostem času,ob glasbenih vrednotah uzaveščajo pomen uresničevanja višjih kulturnih potreb,ob glasbenih iz z glasbo povezanih dejavnostih razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje, ter vrednotijo dosežke.

Oblike dela in ovrednotenje znanja:

Prevladovala bo skupinska oblika dela, kar je pogojeno z igranjem skladb, ki jih bodo učenci osvojili pri predmetu. Individualno delo bo potekalo v začetku, ko bodo spoznavali posamezne dele skladb.

 Ocenjeni bodo ob koncu semestra, ko bodo obvladali repertoar instrumentalnih vsebin v skladu s posamezno zasedbo in temeljno orientacijo v glasbenem zapisu.

Opombe: Uporabljali bomo Orffova glasbila

Pripravila: Vlasta Ratej 
Dostopnost