Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Vzgoja za medije – tisk je družboslovno-humanistični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 7., 8. in 9. razredu po eno uro tedensko oz. 35 (32) ur letno.
Predstavitev in namen:

Predmet Tisk je zasnovan tako, da so poudarjene medijske teme tiska. Učenci spoznajo tudi skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. Na koncu prvega leta učenci izdajo svoj časopis.
 
Poudarek pri predmetu je na pridobivanju izkušenj (tvorjenje besedil), raziskovalnem in timskem delu (izdelava glasila, spremljanje dogajanja). Tako učenci svojo otroško radovednost usmerjajo v aktivno in kreativno delo, s katerim spodbujajo ustvarjalnost mišljenja, govorjenja in pisanja.
Oblike dela in ovrednotenje znanja:

Učenci spoznajo novinarsko delo, različne novinarske časopisne zvrsti in žanre, novinarsko etiko, oglaševanje in se seznanijo s celotnim postopkom nastanka časopisa (od ideje do tiska). Obisk ene izmed bližnjih radijsko-časopisnih hiš, tiskarn ter pogovor s pravim novinarjem daje slikovitejši pogled na tiskane medije in popestri delo pri predmetu. Učenci se tudi sami preizkušajo v vlogi novinarjev, oblikujejo uredniški odbor, sodelujejo pri izdelavi šolskega (spletnega) glasila.
 
V šolskem letu so učenci ocenjeni najmanj trikrat.
 
Opombe: Pri pouku bomo sodelovali z zunanjimi izvajalci/sodelavci (npr. novinarji).
 
Pripravil: Črt Močivnik
Dostopnost