Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Vzgoja za medije – TELEVIZIJA je družboslovno-humanistični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 7., 8. in 9. razredu po eno uro tedensko oz. 35 (32) ur letno.

Predstavitev in namen

Vzgoja za medije bo omogočila učencem dostop do medijev, naučila jih bo analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike (spletni časopis, televizijske in radijske oddaje, iskanje po internetu ipd.).
Učenci spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev, nastanek in razvoj televizije, seznanijo se z osnovnimi značilnostmi televizije, odkrivajo podobnosti in razlike med televizijskimi hišami … Učenci se seznanijo tudi z internetom (el. pošta, iskanje podatkov, urejanje in sooblikovanje spletnega časopisa PRVA.SI). Poudarek pri predmetu je na pridobivanju izkušenj, raziskovalnem in timskem delu. Tako učenci svojo otroško radovednost usmerjajo v aktivno in kreativno delo, s katerim spodbujajo ustvarjalnost mišljenja, govorjenja in pisanja. Učenci se sami preizkušajo v vlogi novinarjev, razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo.

Oblike dela in vrednotenje znanja

Učenci spoznavajo novinarsko delo, različne novinarske zvrsti in žanre, seznanijo se s celotnim postopkom nastajanja televizijske oddaje (zunanji sodelavci) in spletnega časopisa (nadaljevanje lanskoletnega projekta). Učenci bodo obiskali bližnjo televizijsko, radijsko in časopisno hišo (Celje). Pri pouku bomo sodelovali z zunanjimi sodelavci – obiskali bomo televizijsko hišo v Ljubljani (POP TV/RTV Slovenija) ali v Mariboru (radio City/televizijska hiša RTS).
V šolskem letu so učenci ocenjeni najmanj trikrat, vsaj eno oceno pridobijo iz osnov množičnih medijev, nastanka in značilnosti televizije, dve oceni pa bosta pridobljeni na podlagi učenčevega izdelka (prispevek za TV-oddajo oz. prispevek za spletni časopis). V sklopu izbirnega predmeta bomo aktivno sodelovali tudi na razpisih.

Opombe

Učenci, ki so v preteklem šolskem letu obiskovali izbirni predmet Vzgoja za medije – TISK, si bodo iz tem, ki se ponavljajo, pridobili poglobljeno znanje in dodatne izkušnje. Nadaljevali bomo s projektom spletnega časopisa PRVA.SI in sodelovali z zunanjimi izvajalci/sodelavci (POP TV, RTV, TV Celje idr.).

Pripravil: Črt Močivnik
 
Dostopnost