Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 7. razredu, po 1 uro na teden.
 
Predstavitev in namen:
 
Učenci se seznanijo z metodami in tehnikami za sistematično izdelavo računalniških besedil, kjer se naučijo uporabljati urejevalnik besedil in znajo besedilo tudi izdelati. Ob tem razvijajo spretnosti pridobivanja in organiziranja gradiv ter utrdijo temeljno znanje v uporabi osebnega računalnika. Pri predmetu se tudi seznanijo s sestavo računalnika in delovanjem elektronske pošte ter varnosti na internetu.
 
V mesecu juniju izdelamo računalniško igro s programom Scratch.
 
Uporaba računalnika je v današnjem času nuja že v vseh poklicih, tudi učencem pri učenju in izdelavi izdelkov je lahko v veliko pomoč. Urejanje besedil z računalnikom je prvi predmet v skupini izbirnih predmetov za računalništvo, s katerimi skušamo učence usmeriti v praktično, koristno in samostojno uporabo računalnika.
 
Oblike dela in ovrednotenje znanja:
 
V prvem delu se učenci spoznajo z delovanjem računalnika in načinom priprave besedil z računalniškim orodjem Word (Office 2010). Vsako uro jim je predstavljena nova učna vsebina, ki jo nato po navodilih praktično utrdijo in povežejo z že znanimi vsebinami.
 
V drugem delu si izberejo poljubno temo, zbirajo gradivo v literaturi, publicistiki in na svetovnem spletu ter nato v urejevalniku besedil izdelajo besedilo po pisno postavljenih zahtevah.
 
V prvem obdobju pridobijo učenci eno ustno oceno, ki temelji na izdelavi izdelka na računalniku. V drugem obdobju dobijo eno ustno oceno za izdelek na računalniku in drugo za izdelavo krajše seminarske naloge – projekta in njeno predstavitev.
 
Opombe: Učbenika ne uporabljamo. Učenec ne potrebuje računalniškega predznanja.
 
Pripravil: Žan Močivnik
Dostopnost