Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 9. razredu, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Učenci se seznanijo z osnovnimi omrežja in storitvami interneta: svetovni splet, elektronsko pošto, virusi … Spoznajo osnovne metode in tehnike za izdelavo spletnih strani z označevalnim jezikom HTML. Spoznajo z naprednejšimi orodji za izdelavo spletnih strani in se naučijo izdelati in namestiti spletne sestave.
V mesecu juniju izdelamo računalniško igro s programom Scratch.

Računalniška omrežja je tretji predmet v skupini izbirnih predmetov za računalništvo, s katerimi želimo učence usmeriti v praktično in koristno uporabo računalnika. Spletne strani so tisto medijsko sredstvo, s katerimi lahko svoja stališča, poglede, znanje posredujejo najširšemu možnemu občinstvu. Ob tem morajo paziti na spoštljiv odnos do drugih in morajo upoštevati vse njihove pravice.
 
Oblike dela in ovrednotenje znanja:
V prvem delu se učenci spoznajo z zgradbo in delovanjem lokalnega in svetovnega omrežja. Naučijo se izdelovati spletne strani s pisanjem v označevalnem jeziku HTML. Ob tem spoznajo vse možne gradnike spletnih strani, njihov namen in značilnosti.

Nato se naučijo spletne strani izdelovati z urejevalnikom spletnih strani KompoZer. Vsako uro jim je predstavljena nova učna vsebina, ki jo nato po navodilih praktično utrdijo in povežejo z že znanimi vsebinami.

V drugem delu si izberejo poljubno poučno temo, zberejo gradivo iz literature, publicistike in svetovnega spleta ter nato v urejevalniku spletnih strani izdelajo računalniško predstavitev po pisno postavljenih zahtevah in po načelih in pristopih projektnega dela.

V prvem obdobju pridobijo učenci eno ustno oceno, ki temelji na izdelavi izdelka na računalniku s pomočjo HTML jezika. V drugem obdobju dobijo eno ustno oceno za izdelek na računalniku s pomočjo programa KompoZer in drugo za izdelavo spletne strani – projekta in  njeno predstavitev.

Opombe: Učbenika ne uporabljamo. Učenec ne potrebuje računalniškega predznanja.

Pripravil: Žan Močivnik
Dostopnost