Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 7. razredu, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Učenci se bodo seznanili z raznovrstnimi vsebinami kot nadgradnjo športnega programa. Podrobno bodo spoznali igre z žogo ter se seznanili s teoretičnimi in taktičnimi elementi iger. Program predmeta je namenjen tudi vsebinam, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje, kamor sodijo tudi splošna kondicijska priprava, atletika in aerobika.

Učenci bodo razvijali gibalne in funkcionalne sposobnosti, osvajali različna športna znanja (predvsem iger z žogo), seznanjali se bodo s teoretičnimi vsebinami, prijetno doživljali šport, naučili se bodo spoštovati pravila športnega obnašanja, spodbujati sodelovanje in zdravo tekmovalnost ter oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja.

Oblike dela in ovrednotenje znanja:

Programu izbirnega predmeta je v 7. razredu namenjenih 35 ur pouka. Ponudba in izpeljava sta odvisni od prostorskih možnosti in materialne opremljenosti šole. Učitelj športa spremlja napredek učencev v stopnji osvojenih športnih znanj, gibalnih sposobnosti in ustvarjalnih zmožnosti. Učitelj postavi standarde znanja, da jih učenci lahko dosežejo, za kar jim izrazi priznanje.

Pouk izbirnega predmeta poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. Ocenjevanje predmeta je številčno. V šolskem letu je potrebno pridobiti vsaj 3 ocene.

Opombe: Učni načrt izbirnih predmetov.

Pripravila: Marjeta Lubej in Domen Ambrož 
Dostopnost