Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Izbirni predmet družbeno-humanističnega področja:
ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA
 
Izbirni predmet Odkrivajmo preteklost mojega kraja se lahko obravnava v 7. ali 8. razredu v obsegu 35 ur. Spada v sklop enoletnih predmetov, vezanih na razred. Učenec lahko izbirni predmet obiskuje eno leto.
Učitelj izmed štirih tematskih sklopov izbere dva tematska sklopa, ki ju z učenci obravnava v 35 učnih urah (glede na zanimanje otrok, odmevnost ZGO teme v domačem kraju, dostopnost virov v šoli).
 
Predstavitev vsebin:
A) Srednjeveške zgodbe
Učenci se bodo seznanili z vrstami srednjeveških igrač ter zabavo odraslih, črno smrtjo, kužnimi znamenji na naših tleh ter higieno, oblačili v srednjem veku, s sejmi, cehi, živili in prehrano v srednjem veku, s pripravo in postrežbo hrane, vitezi, njihovim načinom bojevanja ter opremo, s trubadurji ter njihovo poezijo, preganjanjem čarovnic, s celjskimi grofi, znanimi fevdalnimi rodbinami, življenjem v srednjeveškem mestu in položajem žensk v tem čas.
 
B) Kako smo potovali
Seznanili se bodo z zgodovinskim razvojem prometnih sredstev od začetkov do današnjih dni, odkritji na prometnem področju, prehodnostjo slovenskega ozemlja in razvojem prometnega omrežja skozi čas, s pomenom našega ozemlja, kar se tiče prometa, z izgradnjo cestnega, rečnega in železniškega omrežja na Slovenskem, s kopenskim, vodnim in zračnim prometom pri nas, vplivom prometa na popotništvo, s prenašanjem informacij in razvojem turizma ter znanimi izumitelji slovenskega rodu, povezani z uvajanjem novosti v prometu.
 
C) Slovenci kot vojaki
Učenci se bodo seznanili in spoznavali črno in kmečko vojsko, narodne straže, vojaško izrazoslovje, slovenske vojake v avstro-ogrski vojski, prvi svetovni vojni, med obema vojnama, v drugi svetovni vojni ter osamosvojitveni vojni, Slovenijo in NATO, Slovence v tujski legiji ter znane vojaške poveljnike našega rodu.
 
D) Selitve skozi zgodovino
Seznanili se bodo s pojmom migracija, selitvami skozi zgodovino, obdobjem množičnega izseljevanja Slovencev, s selitvami v našem kraju, o otrocih v selitvah, s tem, ali je bilo slovensko ozemlje do priseljencev prijazna domovina ter o znanih Slovencih iz vrst zamejcev, zdomcev ali izseljencev.
 
2. Dejavnosti
Učenci se bodo navajali na odkrivanje in raziskovanje zgodovine domačega kraja s pomočjo najrazličnejših zgodovinskih virov iz različnih medijev, s pomočjo terenskega dela, ekskurzije ali ogleda muzeja.
Ocenjevanje znanja je s poudarkom na ločevanju bistvenih od nebistvenih informacij, razumevanju sedanjega dogajanja in odnosov ter vzrokih zanje, kritičnemu ocenjevanju zgodovinskih dogodkov in pojavov ter najrazličnejših zgodovinskih
virov.
Pripravila: Stanislava Ferjanc, prof.
Dostopnost