Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem  v 7., 8. in 9. razredu, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv – les učenci nadgradjo in poglobijo znanja in veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v 6. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi: papirna gradiva, usnje, slama, mehka žica ipd. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni. Od strojev uporabijo le vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik.

Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka, skrb za varno delo in razvijanje ročnih spretnosti.
 
Oblike dela in vrednotenje znanja:

Izbirni predmet obdelava gradiv – les je zastavljen tako, da učencem omogoča pridobiti kakovostno znanje in spretnosti na način, ki jim je najbližji, to je s praktičnim delom. V začetku bodo izdelovali preprostejše izdelke in nato prešli na zahtevnejše. Praktično delo bo večinoma potekalo samostojno. V načrtovanje izdelkov bo vključeno tudi tehnično risanje s programoma CiciCAD in SketchUp.

V šolskem letu bodo učenci  izdelali pet izdelkov in pri tem pridobili enako število ocen.

Opombe: Učenci potrebujejo delovni zvezek obdelava gradiv – Les z delovnim
gradivom. Učbenika ne uporabljamo.

Pripravila: Polona Gorišek

Dostopnost