Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Naravoslovno-tehnični neobvezni izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 4. razredu, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko – komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Pri predmetu se učenci seznanijo z različnimi področji računalništva in tehnikami za reševanje problemov in uspešno delo z računalnikom.

Učenci pri predmetu spoznajo osnove računalništva in delovanja. Seznanijo se z rokovanjem z računalnikom in poznajo njegove omejitve. S svojo ustvarjalnostjo ustvarjajo krajše programe in spoznavajo delo z računalnik ter varno rabo interneta ter elektronske pošte.

Oblike dela in ovrednotenje znanja:

V prvem delu se učenci spoznajo z delovanjem računalnika in njegovim delovanjem. Spoznajo komunikacijo računalnika in osnovne ukaze. Vsako uro jim je predstavljena nova učna vsebina, ki jo nato po navodilih praktično utrdijo in povežejo z že znanimi vsebinami.

V drugem delu se učenci spoznajo s spletom in njegovo rabo. Naučijo se varovanja podatkov in osnove dobre rabe interneta ter elektronske pošte.
V šolskem letu bodo učenci pridobili 3 ocene. Ocene bodo pridobljene ustno, pisno ali na podlagi izdelka oz. projektne naloge. Ocenjuje se razumevanje računalništva in raba tehnologije.

Opombe: Učbenika ne uporabljamo. Učenec ne potrebuje računalniškega predznanja.

Pripravil: Žan Močivnik
Dostopnost