Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Zgodnje začetno učenje 2. tujega jezika, ki je namenjeno učencem v 4. razredu, po 2 uri na teden.

Predstavitev in namen:

Učenci pričnejo z učenjem novega tujega jezika. Učenje poteka na zabaven in sproščen način. Usvajanje jezika pospešujemo s pomočjo pesmic, zgodbic, pogovorov, iger vlog, projektnega dela, igric, slikovnih kartic, uporabo informacijske tehnologije… V ospredju je celostni pristop z razvijanjem jezikovnih zmožnosti v nemščini, pridobivanjem vrednot in širjenjem splošne razgledanosti (npr. spoznavanje navad in običajev). Učenci pridobivajo novo znanje ob vsebinah, ki so jim blizu, npr. jaz, šola, dom in družina, prosti čas, živali…

Priporočljivo je, da z učenjem nemščine učenci nadaljujejo tudi v 5. in 6. razredu ter v 3. triletju v okviru obveznega izbirnega predmeta. Kontinuiteta učenja je namreč ključnega pomena za trajnost znanja.

Znanje tujega jezika je zelo uporabno. Če je znanje angleščine v današnjem svetu nujno, pa znanje nemščine daje dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot, saj nam lahko olajša stike z drugimi ljudmi in kulturami ter širi možnosti zaposlitve. V prostoru Evrope je nemščina (jezik naših sosedov Avstrijcev, ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev) večinski jezik in verjetno je tudi zato najpogosteje izbrani drugi tuji jezik v Sloveniji.

Oblike dela in vrednotenje znanja:

V 70 urah pouka nemščine učenci pri delu v dvojicah, skupini ali individualno pridobivajo jezik na čim bolj smiseln realen način ter ob tem celostno napredujejo.
Pomembno vlogo ima sprotno delo in utrjevanje, saj se tako ohranja motivacija za učenje in pridobi trajnejše znanje.

V šolskem letu se znanje učencev oceni vsaj trikrat, od tega najmanj dvakrat ustno. 

Opombe:

Učenci potrebujejo zvezek. Učno gradivo bomo sproti ustvarjali skupaj.

Ali veš, da veliko besed vsakdanje rabe prihaja ravno iz nemščine?

Podaj se na odkrivanje besed. Več jih je, kot si misliš! (Strudel, Luft, Zeitung, Zucker, Vater, Fußball, Schuhe, Kellner…).   
 
Pripravili: Brigita Ornik, Ingrid Zupanc Brečko
Dostopnost