Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Namenjen je učencem v : 7. 8. in 9. razredu 1 uro na teden
 
Predstavitev in namen:
 
Pri izbirnem predmetu NAČINI PREHRANJEVANJA učenca poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja.
Prehranjenost:
Učenci razumejo pomen ustrezne prehranjenosti za zdravje organizma, uporabljajo in analizirajo ustrezne metode za zagotavljanje stanja prehranjenosti in izdelajo osebne kartotečne liste.
Tradicionalni in drugi načini prehranjevanja:
Ustrezen način prehranjevanja je v skladu s priporočili SZO, vendar se pojavlja vedno več drugačnih načinov, ki mnogokrat nimajo nobene zdravstvene osnove in so nepriporočljivi iz zdravstvenih razlogov. Pomembno je, da take načine prehrane prepoznamo in jih ovrednotimo s pozitivne in negativne strani.
Prehrana v različnih starostnih obdobjih:
V obdobju rasti in razvoja je zahteva organizma po hranilni in energijski vrednosti drugačna kot kasneje, ko organizem le vzdržuje telesne funkcije. Prav tako je tudi pomen hranilnih snovi v prehrani pri različnih obremenitvah organizma drugačen.
Prehrana v posebnih razmerah:
Prehrana je vezana na okolje in stanje, v katerem se nahajamo ter način, kako se oskrbeti s hrano iz virov, ki so nam dostopni, da zadostimo potrebam organizma.
Oblike dela in ovrednotenje znanja:
 
V sklopu prehranjenost prevladuje skupinska oblika dela, ki ob zaključku preide v individualno obliko z izdelavo osebne kartotečne liste.
Pri tradicionalnih in drugih načinih prehranjevanja se prepletata skupinska in individualna oblika, kjer učenec predstavi izbrani način prehranjevanja. Praktično delo z živili je vezano na pripravo določene jedi.
Pri prehrani v različnih starostnih obdobjih in prehrani v posebnih razmerah uvodnim razgovorom sledi izvedba izbrane seminarske naloge in izvajanje praktičnega dela – priprava jedi z oceno ustreznosti potrebam organizma.
Opomba: Učbenika ne uporabljamo.
Pripravila: Nevenka Čater Jeušnik
Dostopnost