Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 7. razredu, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Pri predmetu učenci spoznajo uporabno stran matematike. Matematična delavnica je namenjena odkrivanju matematike v naravi in povezovanju z uporabnostjo odkritij. Pri matematični delavnici se seznanimo z vsebinami:
·         Logika: logično razmišljanje, povezovanje stvari in reševanje logičnih ugank.
·         Števila: iskanje števil v naravi, povezovanje s pomočjo grafov, izdelovanje labirintov.
·         Drugačno računanje: zapisovanje s pomočjo rimskih števil, egipčanskih števil, starodavnih zapisov števil drugih ljudstev, različnih številskih zapisov, ki se uporabljajo v računalništvu in način računanja za kodiranje zapisov.
·         Tlakovanje: Z različnimi vzorci zapolniti ravnino, izdelovanje vzorcev, reševanje problemov v proizvodnji.
 
Učenec prepozna uporabnost matematike. Pri tem pride do ugotovitev s pomočjo opazovanja, meritev in računalniških modelov.
 
Oblike dela in ovrednotenje znanja:

Predmet je naravnan k odkrivanju matematičnih lastnosti. Pri tem si lahko pomagamo s pomočjo opazovanja ali z računalniškimi modeli. Predmet je naravnan h kreativnosti in odkrivanju novih oblik. Določen del pouka se izvede v računalniški učilnici s pomočjo raznih programov.

V prvem obdobju pridobijo učenci eno ustno oceno iz reševanja logične naloge in številskega sestava. V drugem obdobju učenec pridobi dve oceni. Prva ocena je ustna in ima poudarek na računanju štvil z ostanki in kodiranju, druga ocena pa je pridobljena s pomočjo računalniškega programa, kjer učenec tlakuje ravnino.

Opombe: Učbenika ne uporabljamo. Matematična delavnica je namenjena vsem učencem ne glede na njihovo znanje matematike.

Pripravil: Žan Močivnik

 
Dostopnost