Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 8. razredu, po 1 uro na teden.
 
Predstavitev in namen:
 
Učenci se seznanijo s tehničnimi in taktičnimi elementi odbojke in se naučijo pravil, ki jih upoštevajo v igri; spoznajo tudi, kako se piše zapisnik in kako se sodi. Izbirni predmet je namenjen vsem učencem, ki jih ta igra zanima in veseli.
 
Učenci bodo razvijali gibalne in funkcionalne sposobnosti ter izpopolnili znanje odbojke, ki jim nudi možnost dejavnosti v prostem času, seznanjali se bodo s teoretičnimi vsebinami, prijetno doživljali šport, spodbujali medsebojno sodelovanje in doživljali sprostitveni vpliv športne vadbe.
 
Oblike dela in ovrednotenje znanja:
 
Programu izbirnega predmeta je namenjenih 35 ur pouka. Ponudba in izpeljava programa je odvisna od prostorskih možnosti in materialne opremljenosti šole. Učitelj športa spremlja napredek učencev v stopnji osvojenih športnih znanj, gibalnih sposobnosti in ustvarjalnih zmožnosti. Učitelj postavi standarde znanja, da jih lahko učenci dosežejo, za kar jim izrazi priznanje.
 
Pouk izbirnega predmeta poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. Ocenjevanje predmeta je številčno. V šolskem letu je potrebno pridobiti vsaj 3 ocene.
 
Opombe: Učni načrt izbirnih predmetov.
 
Pripravila: Marjeta Lubej in Domen Ambrož
Dostopnost