Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Izbirni predmet:ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI
 
Potovanja v daljne dežele, raziskovalne odprave, odkrivanje neznanega je že od nekdaj burilo človekovo domišljijo.
 
Pri izbirnem predmetu naravoslovno-tehničnega področja Življenje človeka na Zemlji je poudarjen odnos med človekom in naravo ter odvisnost človeka od narave.
 
Učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka na različnih območjih Zemlje, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas. Predmet se poučuje samo v 8. razredu in eno uro tedensko.
 
Vsebine in cilji predmeta:
 

A) Tropski deževni gozdovi             na Zemlji

Ø  Ogled videofilma o življenju v vlažnem tropskem gozdu.

 

B) Narava in življenje ljudi na monsumskih območjih

Ø  Iz literature, videa in slikovnega gradiva ugotovijo način življenja na izbranem območju.

C) Narava in življenje ljudi v puščavskem in polpuščavskem svetu

Ø  S pomočjo videa in  prikazom količine padavin in mesečnih temperatur pri nas ter v izbranem puščavskem območju primerjajo naše rastlinstvo s puščavskim.

Č) Človek in gorski svet

Ø  Alpinistično predavanje s diapozitivi in spoznavanje načina življenja na različnih nadmorskih višinah v Alpah, Himalaji ali Andih.

D) Narava in življenje ljudi na potresnih območjih

Ø  Ob literaturi in video spoznajo nastanek in posledice potresa ter njegove učinke v pokrajini in vpliv na ljudi.

E) Vulkanizem in človek

Ø  Ob literaturi in video spoznajo vulkanizem, njegove učinke v pokrajini in na človeka.

F) Življenje ljudi v polarnih območjih

Ø  S pomočjo literature spoznajo način živjenja ljudi ter živali severnega in južnega polarnega območja.

G) Narava in življenje ljudi v Sredozemlju

Ø  Ob slikovnem gradivu in lastnih doživetij spoznajo značilnosti narave in življenja v Sredozemlju.

 
 
Ocenjevanje znanja temelji na predstavitvi  tematskega sklopa s plakatom, IKT in referatom.
 
 
Pripravila: Stanislava Ferjanc, prof. 
Dostopnost