Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Družboslovno-humanistični izbirni predmet, ki je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda, po 1 uro na teden.
 
Predstavitev in namen
 
Gledališki klub je del sklopa treh izbirnih predmetov (literarni klub, šolsko novinarstvo in gledališki klub), ki nadgrajuje predmet slovenščina. Izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti, ki jih dopolnjuje z novimi vsebinami in tudi besedili.
 
Predmet združuje več dejavnosti:
·         recepcijske (branje besedil, gledanje predstav, izražanje doživljanja govora, oseb, scene …).
·         ustvarjalne (pisanje besedil in oblikovanje gledališke predstave ali njenih prvin …),
·         razlagalno-raziskovalne oz. analitične (izražanje lastnega vrednotenja gledališke predstave, režije, igre, spoznavanje zgodovine dramatike in gledališča …).

Seznanjali se bomo tudi s tistim, kar se dogaja za odrom in običajno ostane očem skrito.
Skupaj bomo naredili vse, kar je potrebno, da bo mladinska dramska, lutkovna ali radijska igra zaživela. Zato bomo pripravili, razčlenili in interpretirali dramsko besedilo ter imeli posamične in skupinske bralne vaje. Izdelali bomo potrebne kostume, rekvizite, scenske elemente in lutke. Poskrbeli bomo za masko, oblikovali gledališke liste, vabila in vstopnice za predstavo. Nekdo med nami bo režiser, drugi šepetalec, tretji bo skrbel za odrsko osvetlitev in glasbo.

Oblike dela in vrednotenje znanja

Prevladovala bo skupinska oblika dela, kar je pogojeno s predstavitvami, ki bodo v okviru predmeta nastajale. Individualno delo bo potekalo predvsem doma, kjer bodo učenci izdelovali kostume, rekvizite, vadili vloge …
Učenci bodo cenjeni najmanj trikrat, predvsem njihova ustvarjalnost. Pri tem bodo uporabljali tudi rekvizite, ki jih bodo izdelovali doma.

Opomba 
 
Pri pouku bodo učenci rabili velik zvezek (A 4).

Pripravila: Milena Toman
Dostopnost