Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si
Izbirni predmet francoščina je namenjen učencem  9. razreda  in sicer po  2 uri tedensko, torej 70 ur letno.

Predstavitev in namen:

Učenci se bodo na prijazen način spoznavali z aktualnimi temami, kot so mir in sožitje med narodi, zdravo življenje, šport, turizem, prosti čas,ekologija, priljubljene knjige in knjižni junaki v poenostavljeni obliki.  Seveda bodo pri tem usvojili besedišče, ki jim bo to omogočalo. Tisti, ki imajo radi knjige, bodo gotovo z veseljem sodelovali pri francoski bralni znački. Prav tako bodo sodelovali na malem frankofonskem dnevu ali Frafestu v Kranju. Ker je Slovenija članica Evropske unije, kjer je francoščina poleg angleščine najpomembnejši jezik, bo poudarek tudi na različnosti kultur v Evropi in na simbolih ter državah, kjer  govorijo francosko (frankofonske države).

Ob koncu 9. razreda učenci tvorijo nekoliko zahtevnejša pisna in govorjena besedila v francoščini in razvijajo:
          komunikacijo na osnovni ravni (po treh letih učenja);
          izgradnjo besedišča, usvajanje jezikovnih struktur, pravilno izgovorjavo in intonacijo;
          spoznavanje francoske kulture;
          strpnni odnos do drugačnosti;
          svojo kulturno identiteto;
          zanimanja za francoščino in pripravljenost za nadaljnje učenje jezika   
          primerljivo znanje s SEJO (Skupni evropski jezikovni okvir): A 2.1.

Oblike dela in vrednotenje znanja:

Pouk bo potekal  raznoliko, od vodenih oblik do samostojnega, raziskovalnega in projektnega dela. Vse pa bo namenjeno temu, da bodo učenci pri pouku   sproščeni in bodo lahko poglobili znanje, pridobljeno v 7. in 8. razredu.
Preverjanje in ocenjevanje poteka v skladu s šolsko  zakonodajo in sicer ustno, pisno ali na druge načine.

Opombe:

Pri pouku bomo uporabljali učbenik in delovni zvezek  Et toi? 2.
 
Pripravila: Helena Stepišnik
Dostopnost