Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 9. razreda, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Učenec pri predmetu pridobi predstavo o najpomembnejši energiji sveta – elektrika. Pri predmetu s pomočjo robota izdelamo rešitve problemov, ki se pojavijo v naravi. Pri tem izdelamo lastne »lego« rešitve za naše probleme: izdelava pralnega stroja, sušilnika za lase, segrevanje vode, vodenje strojev, merjenje elektrike itd. Pri tem učenec predstavi lastne, inovativne rešitve narejene s pomočjo elektromotorjev.
 
Pri predmetu Elektrotehnika z robotiko učenec spozna uporabnost robota v proizvodnji, delovanje električnih naprav in značilnosti krmiljenja. Elektrotehnika je danes ena izmed pomembnejših znanosti in s pomočjo predmeta se lahko učenci lažje odločijo za nadaljnje poklicno usmerjanje.
 
Oblike dela in ovrednotenje znanja:

Učenci skozi celotno leto s pomočjo poskusov in izdelavo lastnih modelov spoznajo delovanje elektromotorjev. Pri vsaki uri se opredeli problem, ki ga učenci rešijo s pomočjo robota ali pa predstavijo rešitev.

V prvem obdobju pridobijo učenci eno ustno oceno, ki temelji na poznavanju robotskih rok in  vključevanju elementov programiranja. V drugem obdobju dobijo eno ustno oceno za rešitev problema s pomočjo skiciranja poteka reševanja in predstavljeno rešitvijo, drugo pa s pomočjo opisa in potek delovanja programa za ustrezno nalogo. Pri obeh ocenah učenec predstavlja svojo rešitev problema.
Tretjo ustno oceno pridobijo s pomočjo projekta, kjer predstavijo svojo inovativno rešitev ter potek reševanja problemov.

Opombe: Učbenika ne uporabljamo. Učenec ne potrebuje računalniškega predznanja.

Pripravil: Žan Močivnik
Dostopnost