03 428 51 00 | Faks: 03 428 51 26 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje tajnistvo@iosce.si

Šolski festival FLL raziskovalci

V četrtek, 19. 5. 2022, smo imeli na šoli Šolski festival FLL raziskovalcev, na katerem so se predstavile 4 skupine. Izmed teh štirih skupin so ocenjevalci izbrali eno, ki bo šolo zastopala na državnem festivalu FLL raziskovalcev, ki bo 11. junija 2022.

Ker se je festival začel ob 14. uri, smo cel dan komaj čakali na konec pouka. Po kosilu smo prišli na hodnik, ki je bil poln balonov in okraskov. Komaj smo čakali, da se začne. Naša skupina je bila prva na vrsti za ocenjevanje. Na začetku nam je predstavitev šla gladko, potem pa … se je izpraznil računalnik, izpraznil se je tudi Spike, program pa ni delal. Kljub vsemu smo s skupnimi močni težave rešili. Za nami so se predstavile še ostale skupine. Obiskali so nas učenci iz OPB in si ogledali naše delo. Ko smo čakali na rezultate, smo bili zelo nestrpni in neučakani. Med čakanjem smo držali pesti. Ko smo slišali ime naše skupine, smo kar poskočili od veselja. Bili smo presrečni, saj se je ves trud izplačal.

Taja Vekuš, 5. a

Evropska vas 2022

9. maja 2022 je na Glavnem trgu v Celju potekala zaključna prireditev Evropska vas, katere osnovna ideja je spodbujanje spoznavanja različnih kultur, raznolikosti in s tem učenje sprejemanja drugačnosti ter krepitev zavedanja lastnih korenin.

Naša šola je na stojnici predstavila geografske in zgodovinske značilnosti antične Grčije in v programu sodelovala s plesno točko »Sirtaki«. Celoletno delo v projektu Evropska vas si lahko ogledate tudi v videoposnetku.

Projekt Evropska vas je na naši šoli zajel vse učence od 1. do 9. razreda, učence podaljšanega bivanja ter bolnišnične šole. Učenci so ob ustvarjanju uživali in so že v pričakovanju izbora države za prihodnje šolsko leto.

Makete bodo na ogled tudi širšemu občinstvu v trgovsko-nakupovalnem središču Citycenter Celje od 23. do 31. 5. 2022.

Mentorici Evropske vasi
Petra Svetec in Taja Naraks

 

Pasavček

Projektu Pasavček smo se učitelji in učenci z veseljem ponovno priključili, saj so učenci ob različnih dejavnostih izredno uživali že lansko šolsko leto. Ob vsem tem pa so pridobili pomembno življenjsko znanje – kako biti viden in varen v prometu. Velik poudarek smo dali geslu: »Red je vedno pas pripet.«

Natečaj Evropa v šoli 2021/2022

V tem šolskem letu se je natečaj osredotočal na 6. cilj trajnostnega razvoja – čista voda in sanitarna ureditev. Natečaj je nosil naslov Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja. Učenci so se na natečaj odzvali s svojimi likovnimi in literarnimi izdelki pod vodstvom svojih mentoric. Med več kot 100 izdelki smo na regijski nivo natečaja poslali 17 čudovitih izdelkov. Med njimi so se 4 izdelki uvrstili na državni nivo:

LIKOVNI NATEČAJ

1. Alina Prtenjak  (pod mentorstvom Taje Naraks)
2. Danis Hadžić (pod mentorstvom Petre Svetec)
3. David Plahutnik (pod mentorstvom Mojce Kamenšek)

LITERARNI NATEČAJ

1. Zoja Klep (pod mentorstvom Mojce Kamenšek)

Zoja Klep je s svojim literarnim delom na državnem nivoju osvojila 2. mesto. Iskrene čestitke!

Snailmail or email

eTwinnig je poseben del programa vseživljenjskega učenja, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju. Ključni poudarek je na mednarodnih partnerskih projektih. S pomočjo IKT se povezujemo z drugimi državami in sodelujemo pri izbranih dejavnostih.

Zapisana dejavnost je namenjena starostni skupini od 11 do 13 let. Želimo izboljšati znanje angleščine, spodbujati medkulturnost in spoznavati značilnosti sovrstniškega obdobja.

Mentorica: Brigita Ornik

 


 
Nazaj

Shema šolskega sadja in zelenjave

Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti

koordinatorica: Nevenka Čater Jeušnik

 


 
Nazaj

Dostopnost