03 428 51 00 | Faks: 03 428 51 26 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje tajnistvo@iosce.si

Snailmail or email

eTwinnig je poseben del programa vseživljenjskega učenja, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju. Ključni poudarek je na mednarodnih partnerskih projektih. S pomočjo IKT se povezujemo z drugimi državami in sodelujemo pri izbranih dejavnostih.

Zapisana dejavnost je namenjena starostni skupini od 11 do 13 let. Želimo izboljšati znanje angleščine, spodbujati medkulturnost in spoznavati značilnosti sovrstniškega obdobja.

Mentorica: Brigita Ornik

 


 
Nazaj

Shema šolskega sadja in zelenjave

Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti

koordinatorica: Nevenka Čater Jeušnik

 


 
Nazaj

Sadeži družbe

Projekt ustvarja in krepi vezi med mladimi in starostniki. Na naši šoli poteka od š. l. 2008/2009; vzgojo uveljavlja kot strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje. Temelji na prostovoljnem delu naših učencev za starostnike, ki živijo v Domu ob Savinji. Gre za program, ki ohranja in dviguje kakovost življenja vseh deležnikov, omogoča jim vključitev v socialno okolje, preprečuje osamljenost in izoliranost ter širi socialne mreže. Učenci 9. razreda kot prostovoljci v popoldanskem času obiskujejo starostnike v Domu ob Savinji Celje in si v druženju z njimi krepijo socialni čut. Ostalim učencem kažejo, kako se lahko angažirajo pri pomoči starostnikom, ki potrebujejo pomoč in socialno podporo, včasih pa samo družbo mladih. Projekt uveljavlja in neguje vrednote altruizma in humanizma do starejših ljudi, obenem pa spodbuja prenos znanja in izmenjavo izkušenj med generacijami. Strokovno pomoč in podporo projektu nudi Slovenska filantropija iz Ljubljane.

koordinator: Anton Leskovec

 


 
Nazaj

Rdeči križ

Šolarji negujejo pozitivne vrednote, kot so solidarnost, strpnost, priznavanje drugačnosti, nesebičnost, iskrenost, poštenost, humanost. Razpravljajo o skrbi za lastno zdravje in lastno varnost, o pomenu varovanja narave ter o škodljivosti alkohola cigaret in drog. Medse povabijo medicinskega delavca, strokovnjaka za prehrano, invalida … Sprejeti so med mlade člane RK.

koordinatorica: Urška Jošt

 


 
Nazaj

Projekt FLL – FIRST LEGO LEAGUE

FIRST LEGO League je partnerski projekt neprofitne organizacije FIRST (njen ustanovitelj je Dean Kamen) in danskega podjetja LEGO. Leta 1998 sta Dean Kamen in Kjeld Kirk Kristiansen združila znanje, izkušnje ter privlačen izdelek LEGO MINDSTORMS NXT, ki je odličen učni pripomoček, in nastal je vpliven program FLL. FLL je projekt, ki želi mladim pokazati, da so matematika, fizika, računalništvo in tehnika nadvse zanimiva področja ter da ponujajo obilico možnosti za ustvarjalno izražanje. V okviru tekmovanja FLL ekipe sestavljajo in programirajo robota, ki rešuje zanimive naloge, otroci pa se tako povežejo s strokovnjaki iz lokalnega okolja, pripravijo predstavitve svojega dela in vse to pokažejo na tekmovanju, ki ga sestavljata tekmovanje iz robotike in predstavitev projekta. Skupina strokovnjakov na svetovni ravni vsako leto izbere glavno temo tekmovanja, ki predstavlja enega od sodobnih znanstvenih problemov.

FLL_full_triangle

Projekt FLL je sestavljen iz treh delov:

• Robotski del: Učenci s pomočjo robota rešujejo probleme na polju, ki je tematsko opremljen z aktualno temo.

DSC_0153    IMG_5889

• Projekt: Učenci rešijo izbrani problem opredeljen na tematiko. Sodnikom predstavijo problem, načine, kako so prišli do inovativne rešitve, ter raziskave, ki so jih ob tem pokazali.

projekt   IMG_5677

• Vrednote: Učenci se pokažejo kot prava ekipa, ki je močna, kot je močen najšibkejši člen. Ekipa odraža moto FLL-ja: Pomembno je sodelovati in se ob tem zabavati.

vrednote      IMG_5311

Projekt navdušuje otroke po celotnem svetu. Učenci se tako 3 mesece aktivno pripravljajo na tekmovanje, ki je sestavljeno iz predtekmovanja in nato tekmovanja na državni ravni. Najboljši ekipi si izborita možnosti tekmovanja na evropskem ali svetovnem prvenstvu, ki vsako leto gostuje v drugih državah sveta.
Več o samem tekmovanju si lahko ogledate na uradni strani FLL Slovenija.

Sezona Člani Rešitev Ekipa Uspehi
senior solutionPomoč starejšim
(2012)
Tara Aleksandrova, 8. b
Filip Burnik, 8. b
Urh Burnik, 8. b
Niko Preložnik, 8. b
Žiga Vipotnik, 8. b
Iskalec očal  ekipa_2012 7. mesto na državnem tekmovanju
nature_furryBesnenje narave
(2013)
Nejc Amon, 6. a
Matevž Bervar, 6. a
Matija Pilko, 6. a
Patrik Praprotnik, 7. b
Valentin Šeško, 7. b
Tara Aleksandrova, 9. b
Niko preložnik, 9. b
Protipoplavni sistem  ekipa_2013 2. mesto na državnem tekmovanju
Evropsko odprto prvenstvo v Pamploni (Španija)

world class

Ves svet je učilnica
(2014)

Lija Kužner, 6. a
Sara Kukaj, 6. a
Tea Simič, 6. b
Nejc Amon, 7. a
Matevž Bervar, 7. a
Matija Pilko, 7. a
Jaka Kužner, 8. a
Patrik Praprotnik, 8. b
Valentin Šeško, 8. b

 


Nazaj

Evropska vas

Cilj ter namen projekta Evropska vas je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati spodbuditi zavedanje lastne kulturne identitete.

Nekoč vseslovenski projekt Evropska vas je bil po številu sodelujočih vzgojno-izobraževalnih organizacij največji projekt v Sloveniji, saj je potekal kar v devetih regijah, v vsaki regiji pa je v njem sodelovalo več kot 20 osnovnih šol.
Projekt v sodelovanju s slovenskimi šolami je sprva vodila Šola za ravnatelje, organizirala pa ga je Evropska hiša Maribor. Od leta 2017 na Celjskem projekt koordinira III. OŠ Celje. Naša šola v projektu sodeluje že od samega začetka.
Projekt, ki se je do danes s podporo Mestne občine Celje obdržal le še v tem delu Slovenije, je namenjen vrtčevskim otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem.

Učenci in učitelji iz različnih sodelujočih šol na inovativen način spoznavajo države Evropske unije, njihove značilnosti (zgodovino, geografske in etične značilnosti, kulturo, običaj, glasbo, jezik in kulinariko) in jih ob obeležitvi dneva Evrope (9. maj) predstavijo na osrednji kulturni prireditvi na Krekovem trgu v Celju.

Koordinatorici projekta Evropska vas:
Petra Svetec in Taja Naraks

 


Nazaj
Dostopnost