Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Bralna značka – mlajši učenci (1.–5. razred)

Bralna značka je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Učencem že od malega privzgajamo ljubezen do knjige in branja. Učencem, ki še ne znajo brati, berejo knjige doma starši in potem učenci pripovedujejo vsebino pravljice v šoli. Med šolskim letom preberejo pet ali sedem knjig po lastni izbiri. Pri izboru knjig si lahko pomagajo s seznamom priporočenih knjig, ki ga dobijo v šoli, ali ga najdejo na spletni strani naše šole. Poseben poudarek BZ je namenjen razvijanju pozitivnega odnosa do knjige in veselja do branja. Nagrada za pridno branje in osvojeno BZ je obisk slovenskega pisatelja ali pisateljice v začetku maja.

koordinatorica: Urška Jošt
mentorji: učitelji RP; 1.–5. razred


Bralna značka – starejši učenci (6.–9. razred)

Bralna značka je namenjena vsem učencem, ki radi posežejo po knjigah. Med šolskim letom (september–april) preberejo pet knjig po lastni izbiri oz. po dogovoru z učiteljem SLJ. Pri izboru knjig si lahko učenci pomagajo s seznami priporočenih knjig, ki jih najdejo v šolski knjižnici. Poseben poudarek je namenjen širjenju bralne kulture, povečevanju in vzdrževanju interesa za branje leposlovne literature, literarno-estetskemu doživetju ob branju idr.

koordinatorica: Bernardka Zupanc
mentorji: učitelji SLJ; 6.–9. razred

 


 
Nazaj

Dostopnost