03 428 51 00 | Faks: 03 428 51 26 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje tajnistvo@iosce.si

Ogled Postojnske jame in Predjamskega gradu

6. razred

V sredo, 30. 3. 2022, smo se šestošolci odpravili na ekskurzijo v Postojno. Tam smo si ogledali tri znamenitosti Postojne – interaktivno razstavo EXPO jama kras, Predjamski grad in Postojnsko jamo. Pri vsaki izmed teh znamenitosti smo si nabrali mnogo spominov. Na razstavi nam je bil najbolj všeč interaktivni del razstave in opis zanimive zgodovine Postojnske jame. Ko so nas vodiči pripeljali na ogled Predjamskega gradu, so nam povedali zanimivo zgodovino o vitezu Erazmu in o jamskih predorih, ki so za gradom. Zagotovo si bomo zapomnili zanimivo zastavo gradu. Vsem se nam je v spomin najbolj vtisnila Postojnska jama, kjer smo videli ogromno stalaktitov in stalagmitov ter tri prečudovite jamske dvorane ­– belo dvorano, rdečo dvorano in špagetno dvorano. Najbolj pa smo se zabavali na vlaku, ki nas je popeljal po Postojnski jami.
Brina, 6. c

Pred šolo smo se dobili ob 7.15. Na avtobusu smo bili že ob 7.30, do cilja pa smo se vozili eno uro in petinštirideset minut. Odšli smo na razstavo EXPO, kjer smo si lahko ogledali in se dotaknili vseh panojev ter raziskali razstavo. Kmalu zatem smo že čakali na vstop v Postojnsko jamo. Jama je čudovita, čista in ogromna. Vodič nam je vse zelo lepo razložil. Potem smo šli v hotel na kosilo. V Predjamskem gradu mi je bilo zelo všeč, saj so nam predstavili zanimive legende. Vožnja z avtobusom nazaj proti Celju je bila zelo zabavna in tudi zelo dolga.
Tia, 6. b

Najprej smo obiskali razstavo EXPO, kjer smo si ogledali posnetek o nastanku kraških jam in o živalih, ki prebivajo v jamah. Videli smo največjo zbirko metuljev. Nato smo si ogledali Postojnsko jamo in človeško ribico, ki živi v njej. Po jami smo se vozili z vlakom. Povedali so nam, da je najvišji kapnik visok 17 metrov. Po kosilu smo odšli do Predjamskega gradu, kjer smo izvedeli bogato zgodovino o Erazmu Predjamskem. V Celje smo se vsi vrnili polni novega znanja.
Luka, Jon in Vid, 6. a

Najprej smo si ogledali razstavo EXPO, kjer smo izvedeli, kako nastajajo kapniki, spoznali pa smo tudi različne vrste kamnin. Lahko smo izmerili, koliko bi bili stari kapniki naše višine. Po vodenem ogledu razstave smo imeli nekaj minut, da smo si lahko še sami ogledali tiste dele razstave, ki so nas najbolj pritegnili. Sledil je ogled Postojnske jame, kjer smo videli stalaktite, stalagmate in stalagmite različnih oblik, nekatere oblike so nas spominjale na kokoš, petelina in sladoled. Nato smo se odpeljali do Predjamskega gradu, ki je od Postojnske jame oddaljen 9 kilometrov. Po odličnem dnevu, ki je bil všeč vsem, smo se z avtobusom odpeljali domov.
Rudi, 6. a


7. razred

V četrtek, 31. 3., so imeli učenci sedmega razreda pouk na terenu – podzemni svet so spoznavali v Postojnski jami, značilnosti kraškega sveta na razstavi EXPO in lokalno zgodovino na Predjamskem gradu.


8. razred

V sredo, 23. 3., smo učenci osmega razreda odšli v Postojno s prav posebnim razlogom. Ogledali smo si Postojnsko jamo in Predjamski grad. Iz Celja smo odšli ob 7.20 in se vozili približno uro in pol. Večino časa smo se vozili po avtocesti in se peljali mimo Trojan, Ljubljane in Vrhnike, nato pa prispeli v Postojno.  Najprej smo malicali, nato pa smo odšli do vhoda Postojnske jame, kjer nas je čakal vodič. Povedal nam je nekaj zanimivosti o jami in pojasnil, kako je jama nastala ter kdo in kdaj jo je odkril. Ljudje v preteklosti so se včasih bali jame, saj so verjeli, da v njej živijo zmaji.

Našo pot smo začeli s skeniranjem  kart, ki jih nismo smeli izgubiti. Prišli smo v velik prostor in vstopili na vlakec, s katerim smo se peljali približno 10 minut in prevozili  2 kilometra. Ustavili smo se pred veliko goro, polno apnenca in stalaktitov ter stalagmitov. Gospod nam je med potjo razlagal čudesa krasa in nam prikazoval različne oblike stalagmitov. Videli smo špagetno dvorano, jamske zavese in človeško ribico, za katero so včasih mislili, da je zmajev mladič. V jami je bilo 10 stopinj. Jama je dolga približno 25 kilometrov, od tega je za obiskovalce namenjeno 3 kilometre. 2 kilometra smo se peljali z vlakom, 1 kilometer pa prehodili.

Po ogledu jame smo si ogledali razstavo EXPO Postojnska jama. Videli smo prvi vlak, ki je vozil v Postojnski jamo, relief Postojne, vrste kamnin v jami in še veliko drugih stvari.

Za tem smo odšli v hotel Jama, kjer smo imeli kosilo. Ob 13. uri smo odšli v Predjamski grad in si ogledali sobe s starinsko opremo. Ogledali smo si tudi prizorišče, kjer naj bi ubili Erazma Predjamskega. Danes na tistem mestu ni več stranišča, na katerem je bil ubit, saj so kasneje grad tudi prenavljali. Tam sedaj stojijo prave topovske krogle, nekaj krogel pa so uporabili tudi pri obnovi. Na koncu smo si ogledali tudi notranji jamski grad, kjer je tudi skrivni predor do izhoda iz jame.

V Celje smo se vrnili okoli 17. ure.

Učenci 8. a in 8. b

Tehnopark – 9. razred

V četrtek, 31. 3. 2022, smo devetošolci obiskali Tehnopark. Bilo je zelo zanimivo, še posebej takrat, ko smo leteli v virtualnem svetu. Računalniški del me je navdušil, najbolj pa me je presenetila ugotovitev, da ročno proizvedeš več energije kot s pomočjo vetrnice.
 
Matic, 9. a

Tehniški dan – Astronomija

V sredo, 30. 3. 2022, smo učenci osmega in devetega razreda na šoli izvedli tehniški dan na temo astronomije. Najprej smo si ogledali del vesolja in našega osončja v planetariju, kasneje pa smo izdelovali sončne ure.

Po malici smo iz papirja izdelali rotor, ki smo ga postavili na konico bucike. Nato smo prebrali ter si ogledali predstavitev o raketah ter dobili navodila za izdelovanje naše rakete.

Razdelili smo se v skupine po štiri in skupaj izdelali raketo iz plastenke. Rakete smo kasneje na dvorišču pred šolo izstrelili s pomočjo gospoda hišnika. Rakete so letele zelo visoko v zrak.

Celoten dan je bil super. Izvedeli smo nekaj novih stvari ter utrdili znanje o vesolju in raziskovanju vesolja. Lepo smo preživeli dan.

Kim, 8. a

Občinski otroški parlament

V ponedeljek, 28. 3., smo se predstavniki od 7. do 9. razreda in članice šolskega debatnega kluba udeležili 32. Občinskega otroškega parlamenta v Narodnem domu. Tudi letošnja tema je bila »Moja poklicna prihodnost«. Organizatorji so bili učitelji in učenci Osnovne šole Lava, ki so poskrbeli za pester program.

Razdelili smo se v tri skupine in se vključili v eno izmed treh delavnic, na kateri smo se pogovarjali in razpravljali o določenih temah. Letošnje teme, ki jih je zajemal otroški parlament, so bile: Kako živeti v prihodnosti in etična trajnostna znanja, Oblikujemo šolo v duhu mladega človeka ter Kakšno osnovno šolo si v prihodnosti predstavljajo učenci. Ob koncu delavnic smo izbrali zapisnikarja in poročevalca ter povzeli naše ugotovitve. Sledil je 20-minutni odmor za malico, kasneje pa smo nadaljevali s plenarnim poročanjem vseh skupin. Na koncu smo iz vsake šole izbrali enega predstavnika, ki se bo udeležil še regijskega parlamenta.

Iva Bakija, 9. b

Tropska hiša – 7. razred

V sredo, 30. 3. 2022, so učenci 7. razreda obiskali Tropsko hišo v Celju. Tja so se odpravili peš, saj se ta nahaja v centru mesta. Pri vstopu jih je lepo pričakala biologinja, ki jim je razložila in hkrati tudi pokazala različne živali. Te so lahko tudi prijeli in si jih od bližje pogledali. Kasneje so se lahko sprehodili po različnih prostorih, kjer so si ogledali še več zanimivih živali, na primer lemurje, ptice, opice, kače, žabe in še mnogo več. Po končanem ogledu so se odpravili nazaj proti šoli, kjer so dan zaključili s slikanjem živali, ki so se jim najbolj vtisnile v spomin. Dan se jim je zdel zanimiv in hkrati zelo poučen.    

Nela Rozman, 7. a

Šolski otroški parlament

V ponedeljek, 14. 3. 2022, smo na I. osnovni šoli Celje izvedli šolski otroški parlament. Letos je potekal brez večjih težav, manjkala je le predsednica Iva Bakija, zato je sestanek vodila Ema Laznik, zapisnik pa je pisala podpredsednica Vita Hus. Parlamenta so se udeležili g. ravnatelj Branko Močivnik, pomočnika ravnatelja g. Črt Močivnik in g. Marjan Kuhar, predstavniki od 4. do 9. razreda ter nekatere članice šolskega debatnega kluba. Tudi letošnja tema je bila enaka kot lani in predlani, in sicer Moja poklicna prihodnost. Poudarek je bil predvsem na tem, kako si učenci predstavljajo šolo v prihodnosti, kaj bi spremenili oz. popravili. Na začetku so vsi predstavniki prebrali povzetke z razrednih ur, kjer so se pogovarjali o letošnji temi. Iz teh smo ugotovili, da si učenci šolo v prihodnosti predstavljajo z elektronskimi tablicami, kot učilnico v naravi, brez zvezkov, želijo si več ur športne vzgoje, šolo in dejavnosti v naravi, da bi se pouk začel kasneje in podobno. Predstavnike razredov smo vprašali tudi, kakšne želje imajo učenci njihovih razredov, česa jim manjka in česa jim je preveč. Povedali so, da si želijo več praktičnih oz. življenjskih vsebin (npr. kako odpreti bančni račun, podjetništvo), več razrednih ur, več prostora, dodatne pomoči, bolj razumljivo razlago, več spoštovanja med učenci ter učenci in učitelji, več novih načinov za učenje … Veliko učencev je povedalo, da manjka predvsem več spletnih vsebin ali dela z računalnikom.

Po razpravi smo oblikovali še sklepe:

  1. Učenci bi lahko imeli več šolskih ur v naravi, npr. v učilnici na prostem.
  2. Učenci želijo več dela z elektroniko in spletnimi gradivi.
  3. V pouk bi lahko vključili več življenjskih oz. praktičnih vsebin, ki jih bodo učenci potrebovali in uporabljali.

Na koncu smo izvolili še predstavnike za občinski parlament. To so predsedniki razrednih skupnosti od 7. do 9. razreda ter članice šolskega debatnega kluba.

Zapisala: Vita Hus, 8. b

Dostopnost